Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

2020-2021

Zář 28

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště umožňuje důvěrnost jednání, zaručuje ochranu osobních dat klientů. Zaměřuje se na prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci sociálně patologických jevů, odbornou podporu při integraci a… Celá aktualita

Čvn 29

Loučení s pátým ročníkem v duchu oblíbeného Harryho Pottera

Celá aktualita

Čvn 28

2. a 3. ročník měl turistickou vycházku do Rudic

Žáci 2. a 3. ročníku se loučí s letošním školním rokem turistickou procházkou po Rudicích. První naše návštěva byla u spolužáka, kde jsme se podívali na jejich exotické ptactvo. Pak jsme se zastavili podívat na krásně vyřezávaný a pohyblivý Betlém,… Celá aktualita

Čvn 25

Pokusy, které baví aneb pokračování projektu

V rámci projektu Šablony pro ZŠ a MŠ Nezdenice III se realizovala další projektová výuka v oblasti podpory rozvoje klíčových kompetencí. Při tomto environmentálním vzdělávání byl kladen důraz na aktivizační metody, rozvoj kritického myšlení (jak a proč různé jevy okolo… Celá aktualita

Čvn 24

Recyklovaná šipkovaná

Posledním  úkolem Recyklohraní  bylo připravit a zahrát si hru nazvanou Recyklovaná šipkovaná. Princip byl podobný, jako u tradiční šipkované. Základní podmínkou však bylo, že úkoly, které  školáci plnili, byly zaměřené na sběr a recyklaci  plastu, papíru, elektrospotřebičů a baterií a… Celá aktualita

Čvn 24

Věda je zábava aneb projekt plný pokusů pokračuje

V rámci projektu Šablony pro ZŠ a MŠ Nezdenice III se realizovala další projektová výuka v oblasti podpory společného vzdělávání více ročníků najednou a rozvoje klíčových kompetencí. Při tomto environmentálním vzdělávání byl kladen důraz na aktivizační metody, rozvoj kritického myšlení… Celá aktualita

Čvn 24

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY V MŠ

Na tento den se naši předškoláci předem pečlivě připravovali a také velmi těšili. Za přítomnosti p. učitelek, p. ředitelky a ostatních dětí z MŠ byli budoucí školáčci slavnostně představeni. Před všemi zúčastněnými přednesli svůj školácký slib, po němž byli pasováni… Celá aktualita

Čvn 23

Sportovní výlet prvňáků do Záhorovic

Parta prvňáků vyrazila na vláčkový výlet do Záhorovic. Cestou sportovali na třech dětských hřištích, načepovali kyselku, nakoupili si sami v obchodě ledňáčky, zahráli si spoustu her. Opět dokázali, jak skvělí jsou!
MVI_0026… Celá aktualita

Čvn 22

ŠKOLNÍ VÝLET MŠ DO ZOO LEŠNÁ

V úterý 22. 6. 2021 jsme se vydali na „výpravu za lachtany a jejich kamarády“. Děti si prohlédly spoustu zajímavých zvířat a také se projely zoo vláčkem. Spokojení a plní zážitků jsme se šťastně vrátili do naší školičky.… Celá aktualita

Čvn 22

Dopravní hřiště 4., 5. ročník

Dne 22.6.2021 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili dopravního hřiště v Uherském Brodě. Žáci si zopakovali pravidla silničního provozu a poté se pustili do akce. Každý nasedl na cyklistické kolo a měl ukázat, jak dovede dodržovat pravidla silničního provozu… Celá aktualita