Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Slovo ředitelky školy

 Žijeme v době, která otevírá nespočet možností. Máme materiální dostatek, věda dosahuje neuvěřitelných výsledků, technologie stárnou ve chvíli, kdy se dostanou do obchodů, z domova máme na dosah informace z celé zeměkoule. Můžeme cestovat, stát se čímkoliv, jen budeme-li dost chtít. Ale navzdory tomu máme kolem sebe čím dál více lidí, kteří nedovedou vyřešit konflikt normálním způsobem a jednají agresivně, vnímají vzájemné mezilidské vztahy jako boj o moc, mají nedostatek pocitu úspěšnosti, pociťují křivdu, sebelítost, zklamání, jsou nešťastní. V kontaktu s životní realitou selhávají.

Aby naše děti v dnešní době uspěly a byly spokojené, musíme je učit nejen vědomostem, ale také komunikaci, pružnosti, psychické odolnosti, sociální zdatnosti, spolupráci.

Ačkoliv jsme škola maličká, snažíme se našim žákům neustále zlepšovat podmínky pro jejich výchovu, vzdělávání a samozřejmě podpořit co nejvíce jejich vlastní osobnostní rozvoj.

Učení se akademickým dovednostem, které postrádají bezprostřední souvislost s běžným životem, sice umožňuje žákům napsat dobře určitý test, ale nepomůže jim v řešení reálných situací. Proto je učíme plánovat, organizovat, vyhledávat, zpracovávat a třídit informace. Pracujeme se vztahy žáků ve třídě, tvoříme společně se žáky pravidla a následně je upevňujeme. Vedeme žáky k neagresivnímu řešení konfliktů, snažíme se mít smysluplné  a realizovatelné požadavky, respektující postoj.

Našim cílem je vytváření bezpečného, přátelského prostředí a pěstování pěkných mezilidských vztahů.

Na  výchovu, která posiluje komunikativní dovednosti, podporuje schopnost uplatnit se ve skupině i ve společnosti, se zaměřuje naše školní družina. Školní družina je součástí školy a podílí se na realizaci školního vzdělávacího programu. Není však pokračováním vyučování. Má svá specifika, která umožňují poskytnout dětem rozvíjení jejich zájmů.  Činnost je zde zaměřena na zájmové vzdělávání, odpočinek a relaxaci po školním vyučování a nenásilnou přípravu na vyučování formou didaktických her, hádanek a dalších.

V době, kdy stále více dětí nevhodně využívá svůj volný čas, právě školní družina pomáhá dětem orientovat se v možnostech smysluplného, efektivního vyplnění svého volna.

Rodiče si stále častěji uvědomují, že je pro jejich dítě lepší, aby se po vyučování věnovalo organizovaným cíleným aktivitám, než trávilo čas na ulici nebo na mobilu, tabletu či počítači.

Děti totiž ještě nemají dostatek zkušeností, nedovedou se orientovat ve všech oblastech, potřebují citlivé, nenásilné vedení.

Proto v rámci školní družiny každoročně nabízíme našim žákům co nejpestřejší nabídku zájmových kroužků a aktivit a ukazujeme jim, jak vhodně nakládat s volným časem, aby si ho později uměli sami vyplňovat tvořivými činnostmi. Probíhá zde pestrá činnost v oblasti hudební, výtvarné, pracovní, sportovní a recitační, žáci se účastní různých soutěží. Velkou výhodou je okolí školy, které družina patřičně využívá. Ať je to školní a obecní zahrada, fotbalové hřiště, sportovní hala, cyklostezka aj.

Aby nadšení žáků nevyprchalo, stále vymýšlíme nové podněty, které dělají školu místem, kam se všichni rádi vrací. Aktuálně v rámci tříd realizujeme celoroční motivační projekty a hry, při nichž stavíme na hlavních principech a koncepci školy – přátelství, podpoře a spolupráci.

Mgr. Eva Jandásková, ředitelka školy