Kontakt

Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola Nezdenice, okres Uherské Hradiště

Školní 35

687 32 Nezdenice

IČO: 75020050

ID: ygu2mia

 

Základní škola: 

Mgr. Eva Jandásková, ředitelka školy, výchovná poradkyně;    eva.jandaskova@zsnezdenice.cz

telefon572 691 523

mobil: 777634156

 

Mgr. Bc. Jana Miková, tř. učitelka 1. ročníku, speciální pedagog;     jana.mikova@zsnezdenice.cz

Mgr. Martina Ťulpíková , tř. učitelka 2. ročníku, metodik prevence;    martina.chovancova@zsnezdenice.cz

Mgr. Jolana Štěpančíková, tř. učitelka 3., 5. ročníku; jolana.stepancikova@zsnezdenice.cz

Mgr. Hana Pavlisová, tř. učitelka 4. ročníku;    hana.pavlisova@zsnezdenice.cz

Mgr. Pavlína Kubková - speciální pedagog – logopedka

Radka Polanská, asistent pedagoga

Ludmila Šrámková, asistent pedagoga, email: ludmila.sramkova@zsnezdenice.cz

Ivana Langweilová, asistent pedagoga

Jana Turečková

Kristýna Míškováasistent pedagoga; kristyna.miskova@zsnezdenice.cz

Tatjana Jančová, účetní

Berta Krčmová, školnice, uklízečka

 

Školní družina:   telefon: 572 632 204

Radka Polanská, vedoucí vychovatelka;   radka.polanska@zsnezdenice.cz

Mgr. Zdeňka Volaříková, vychovatelka

Jana Turečková, vychovatelka

Kristýna Míšková, vychovatelka