O naší družině

Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se dle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Školní družina realizuje výchovu vzdělávání a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti ŠD, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Práce ŠD je zcela samostatnou oblastí výchovně-vzdělávací činností a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.

Vychovatelka ŠD je iniciátorkou a průvodcem dítěte při činnostech, které motivuje, navozuje, přímo či nepřímo řídí a hodnotí. Probouzí v dětech zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, chuť dívat se kolem sebe a podněty vnímat. Podněcuje přirozenou vnímavost dětí, chuť objevovat odvahu projevit se, ukázat, co všechno zvládne. Tyto žádoucí projevy dokáže ocenit a pochválit.

Naše školní družina se nachází v podkroví  budovy ZŠ a MŠ Nezdenice.  V současné době je zapsáno 41 dětí od 1. – 5. ročníku. Třídu máme rozdělenou na herní, pracovní a odpočinkový koutek, je vybavena dle možností různorodými stavebnicemi, společenskými hrami a hračkami pro kluky i děvčata.  Při malování budovy, jsme si nechali vymalovat naši družinu barevně. Snažíme se co nejvíce využívat školní zahradu, obecní hřiště, fotbalové hřiště a sportovní halu. Tu využíváme pravidelně v pondělí a středu k různým sportovním a pohybovým aktivitám.