Kontakt

Telefon:  572 631 185

Telefon školní jídelny:  572 630 528

 

Zaměstnanci:

Mgr. Eva Jandásková, ředitelka školy, výchovná poradkyně;    eva.jandaskova@zsnezdenice.cz

Bc. Michaela Bobčíková – vedoucí učitelka; email: michaela.bobcikova@zsnezdenice.cz

Anna Malcová – učitelka, email: anna.malcova@zsnezdenice.cz

Bc. Stanislava Slaběňáková – učitelka; email: stanislava.slabenakova@zsnezdenice.cz

Bc. Barbora Johaníková – učitelka; email: barbora.johanikova@zsnezdenice.cz

Mgr. Věra Křižková – speciální pedagog – logopedka

Ludmila Šrámková – asistent pedagoga; email: ludmila.sramkova@zsnezdenice.cz

Jana Cholastová - školní asistent, učitelka

Lenka Jančaříková – uklízečka