Kontakt

Telefon:  572 631 185

Telefon školní jídelny:  572 630 528

E-mail: materinka@zsnezdenice.cz

reditelka@zsnezdenice.cz

 

Zaměstnanci:

Mgr. Eva Jandásková, ředitelka školy, výchovná poradkyně;    eva.jandaskova@zsnezdenice.cz

Bc. Michaela Bobčíková – vedoucí učitelka; email: michaela.bobcikova@zsnezdenice.cz

Anna Malcová – učitelka, email: anna.malcova@zsnezdenice.cz

Bc. Stanislava Slaběňáková – učitelka; email: stanislava.slabenakova@zsnezdenice.cz

Natálie Kovářová – učitelka; email: natalie.kovarova@zsnezdenice.cz

Radka Polanská – učitelka; email:  radka.polanska@zsnezdenice.cz

Mgr. Věra Křižková – speciální pedagog – logopedka

Jolana Velecká – asistent pedagoga; email: jolana.velecka@zsnezdenice.cz

Blanka Jankůjová - školní asistent

Lenka Jančaříková – uklízečka