Školní poradenské pracoviště

Zář 28

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště umožňuje důvěrnost jednání, zaručuje ochranu osobních dat klientů. Zaměřuje se na prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci sociálně patologických jevů, odbornou podporu při integraci a… Celá aktualita