Kroužky ve školním roce 2019/2020

 

Nabídka kroužků ZŠ Nezdenice ve školním roce 2019/2020

Pondělí

Kroužek anglického jazyka 

Kroužek je určen menším dětem pro prvotní seznamování s anglickým jazykem hravou formou s důrazem na získávání základní slovní zásoby.

Úterý

Kroužek anglického jazyka 

Sportovní kroužek

Středa

Přírodovědný kroužek 

Náplní kroužku je péče o drobné živočichy, pozorování flory a fauny v okolí školy, pohybové aktivity vedoucí k vnímání přírody, environmentální vzdělávání, tvořivá manipulace s přírodním materiálem.

Náboženství - od 13.00 do 14.00hod, vede Mgr. Jiří Změlík.

Nabízí orientaci v základní nauce římskokatolického náboženství.

Čtvrtek

Klub zábavné logiky a deskových her

Klub zábavnou formou povede k rozvoji matematického a logického myšlení, ke vzájemné spolupráci a tvořivosti při konstruktivním řešení úloh aj.

Čtenářská dílna