Kroužky ve školním roce 2017/2018

 

Nabídka kroužků ZŠ Nezdenice ve školním roce 2017/2018

Pondělí

Přírodovědný kroužek – pro žáky od 2. roč. do 5. roč. od 13.00 do 14.00hod, vede Mgr. Jana Miková.

Náplní kroužku je péče o drobné živočichy, pozorování flory a fauny v okolí školy, pohybové aktivity vedoucí k vnímání přírody, environmentální vzdělávání, tvořivá manipulace s přírodním materiálem.

Příprava na vyučování žáků ZŠ od 13.00 do 14.00hod, vede Mgr. Martina Chovancová.

Podpora vzdělávání žáků prostřednictvím doučování, individuální přístup.

Středa

Klub zábavné logiky a deskových her – pro žáky od 4., 5. roč. od 13.00 do 14.30hod, vede Mgr. Hana Pavlisová.

Klub zábavnou formou povede k rozvoji matematického a logického myšlení, ke vzájemné spolupráci a tvořivosti při konstruktivním řešení úloh aj.

Příprava na vyučování žáků ZŠ od 13.00 do 14.00hod, vede Mgr. Martina Chovancová.

Náboženství – od 13.00 do 14.00hod, vede Mgr. Jiří Změlík.

Nabízí orientaci v základní nauce římskokatolického náboženství.

Čtvrtek

Kroužek anglického jazyka – pro žáky 2. ročníku od 13.00 do 14.00hod, vede Mgr. Hana Pavlisová.

Kroužek je určen menším dětem pro prvotní seznamování s anglickým jazykem hravou formou s důrazem na získávání základní slovní zásoby.

Pátek

Hudební kroužek – pro žáky od 2. roč. (kytara od 3.) do 5. ročníku od 13.00 do 14.00hod, vede Mgr. Jana Miková.

Individuální výuka hry na zobcovou flétnu a kytaru.

Příprava na vyučování žáků ZŠ od 13.00 do 14.00hod, vede Mgr. Martina Chovancová.