Kroužky ve školním roce 2018/2019

 

Nabídka kroužků ZŠ Nezdenice ve školním roce 2018/2019

Pondělí

Kroužek anglického jazyka – pro žáky 2. ročníku od 12.00 do 13.00 hod, vede Mgr. Hana Pavlisová.

Kroužek je určen menším dětem pro prvotní seznamování s anglickým jazykem hravou formou s důrazem na získávání základní slovní zásoby.

Úterý

Kroužek anglického jazyka – pro žáky 5. ročníku od 13.00 do 14.10 hod, vede Mgr. Martina Chovancová.

Sportovní kroužek pro žáky 1. – 5. ročníku,  13.00 – 14.10 hod., vede Radka Polanská.

Středa

Přírodovědný kroužek – pro žáky od 2. roč. do 5. roč. od 13.00 do 14.10 hod, vede Mgr. Jana Miková.

Náplní kroužku je péče o drobné živočichy, pozorování flory a fauny v okolí školy, pohybové aktivity vedoucí k vnímání přírody, environmentální vzdělávání, tvořivá manipulace s přírodním materiálem.

Náboženství - od 13.00 do 14.00hod, vede Mgr. Jiří Změlík.

Nabízí orientaci v základní nauce římskokatolického náboženství.

Čtvrtek

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky 4. – 5. ročníku, 13.00 – 14.10 hod., vede Mgr. Hana Pavlisová.

Klub zábavnou formou povede k rozvoji matematického a logického myšlení, ke vzájemné spolupráci a tvořivosti při konstruktivním řešení úloh aj.

Čtenářská dílna pro žáky 3. ročníku, 13.00 – 14.10 hod., vede Mgr. Martina Chovancová.