Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně pro ZŠ a MŠ:  Mgr. Eva Jandásková, ředitelka školy 

Mobil: 777 634 156

E-mail:  eva.jandaskova@zsnezdenice.cz

Poradenská činnost pro žáky, rodiče i učitele.

konzultační hodiny: středa od 13. 00 do 15. 00 hodin

Po telefonické domluvě lze domluvit i jiný termín.

 

Poradenská činnost je zaměřena na:

 • péči o děti se specifickými poruchami učení, o děti zdravotně znevýhodněné, o děti s poruchami chování
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost, příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • přípravu podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.
 • koordinaci poskytování poradenských služeb školou a školskými poradenskými zařízeními.
 • metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace a zohledňování žáků, v práci s novými žáky a v přípravě individuálních vzdělávacích plánů.
 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků.
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči, poradenských zařízení.
 • prevenci školní neúspěšnosti.
 • primární prevenci sociálně-patologických jevů.
 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.
 • podchycení eventuálních odchylek resp. zvláštností vývoje předškolních dětí
 • výchovný přístup k dítěti v období raného dětského vzdoru, přístup k dítěti s ADHD
 • adaptaci na mateřskou školku
 • výchovný přístup k dětem s různě akcentovaným vývojem osobnosti

Spolupráci s poradenskými zařízeními:

 • Pedagogicko-psychologická poradna Zlín, pracoviště Uh. Brod
 • Speciálně pedagogické centrum Brno, pracoviště Uh. Hradiště