Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Základní škola a Mateřská škola Nezdenice

Škola, jako „dílna lidskosti,“ kde každé dítě zažívá radost, rozvíjí vlastní schopnosti v souladu se svými možnostmi. Má možnost projevovat se jako svobodná osobnost, uplatňovat svá práva, učí se plnit si své povinnosti, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, přírodě i k prostředí. Umí spolupracovat a respektuje práci a úspěchy vlastní i druhých.

              nahled             

Aktuality

Čvn 11

Školní výlet do ZOO Lešná

Během dopoledne jsme procestovali celý svět a prožili jsme spolu nevšední okamžiky!… Celá aktualita

Čvn 06

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO V MŠ

Celá aktualita

Čvn 05

ŠKOLNÍ VÝLET MŠ

Ve středu 5. června jsme jeli na školní výlet. Nejprve jsme se vydali do archeoskanzenu v obci Modrá. Děti zde poznávaly život v dávných dobách a obydlí našich předků. Při prohlídce nás doprovázela volně pohybující se domácí zvířata, a tak… Celá aktualita

Kvě 31

Mezinárodní den dětí

Třída NÁMOŘNÍKŮ dostala chuť na muffiny. Kdy jindy si dopřát projektovou výuku, když ne na MDD. Nejmladší školáci v roli námořníků museli „nakoupit“ potraviny, ze kterých pak vyráběli těsto. Ingredience museli číst, vážit či odměřit, což byl oříšek k nakousnutí.… Celá aktualita

Kvě 29

Kreslení křídami

Děti ze školní družiny využily počasí, aby si pro radost nakreslily barevnými křídami herní konzoli na chodník v parku. Každý si našel místečko, kde si křídami namaloval jednotlivou část. Po kreslení nechyběla ani společná zábava na obecní zahradě.

 … Celá aktualita

Kvě 28

Pasování prvňáčků na čtenáře

Prvňáci byli paní Kamenskou v místní knihovně po přečtení kousku z knihy Byla jednou koťata a splnění čtenářského slibu slavnostně pasováni na čtenáře.

Poté byli uvítáni v cechu čtenářském a pozváni k pravidelným návštěvám knihovny. Děkujeme paní knihovnici i obci… Celá aktualita

Kvě 28

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠK. ROKU 2024/2025

V souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole… Celá aktualita

Kvě 23

Družinkový minigolf

Minigolf je netradičním a nenáročným sportem pro všechny bez rozdílu věku. Spíše než svaly a fyzická kondice jsou potřeba trpělivost a jistá ruka. A tu dne 23. 5. 2024 na ZŠ v Bojkovicích měli naši 4 hráči z 2. a… Celá aktualita

Kvě 20

Přijďte oslavit MDD aneb vyrazte na olympiádu

Celá aktualita

Kvě 17

DEN MATEK V MŠ

Ve středu 15. 5. 2024 proběhla v naší mateřské škole oslava ke Dni matek. Všichni jsme se na tento den těšili a připravovali. Děti oslavu zahájily krátkým vystoupením a tanečkem se svojí maminkou. Poté následovalo společné tvoření rodičů s dětmi,… Celá aktualita

Kvě 16

Nebojíme se fenologie

Na naší škole od 11. března probíhá monitoring fenofází tří stromů v rámci projektu Proměny přírody aneb nebojme se vědy. Dnes za námi přijela bioklimatoložka Ing. Lenka Bartošová, Ph.D., vědecká pracovnice z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR Brno, které… Celá aktualita

Kvě 13

Bubnování na africké bubny

Bubnování je skvělým způsobem, jak pořádně uvolnit svou energii. Je to zábavná aktivita, která navíc rozvíjí smysl pro rytmus, hudební cit, motoriku, kreativitu i schopnost improvizace. To všechno si vyzkoušeli naši žáci během dnešního bubnování na africké bubny. Loučíme se… Celá aktualita

Kvě 12

Svátek matek

Dáme kvítí do džbánku,

tohle bude pro mamku.

Na překrásnou kytičku

uvážeme pentličku.

A teď můžu zavolat:

„Maminko, já mám tě rád!“… Celá aktualita

Kvě 10

TŘÍDA DUHÁČKŮ NA VÝCHOVNÉM KONCERTĚ V UHERSKÉM BRODĚ

Celá aktualita

Kvě 09

Po stopách Plýtváka potravinového

V novém úkolu Recyklohraní se zabýváme odpovědnou spotřebou potravin. Víte, že až třetina veškerého jídla na světě se vyhodí, a že v ČR to je až 33 kg za rok na osobu? Na světě se vyhodí přibližně jedna třetina produkce,… Celá aktualita

Kvě 07

ČARODĚJNICKÝ TÝDEN V MŠ

Během celého týdne jsme si s dětmi povídali o tradici Filipojakubské noci. Hráli jsme nejrůznější kouzelné pohybové hry, výtvarně ztvárnili čarodějnice, přiřazovali pavouky na pavučinu, čarodějnice na koště podle počtu, skládali čarodějnické puzzle, poznávali jsme bylinky podle čichu a vařili… Celá aktualita

Kvě 06

Práce kroužku ručních prací

Tak jsme se jich konečně dočkali. Velikonoční slepičky jsou na světě. Hurááá!! Byla to dřina, ale stálo to za to!… Celá aktualita

Dub 29

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do mateřské školy

od školního roku 2024/2025 se uskuteční

ve čtvrtek 2. května 2024 od 15:30 do 17:00 hodin

v budově základní a mateřské školy.

Pro děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou věku pěti let, je od 1.… Celá aktualita

Dub 26

VÝPRAVA TŘÍDY DUHÁČKŮ DO ZÁHOROVIC

V pátek 26. 4. 2024 jsme se vydali na výpravu s „květinovou bojovkou“ do Záhorovic ke kyselce. Děti měly v průběhu cesty za úkol vyhledávat předměty a živočichy z pátracího listu. Pro zpříjemnění dlouhé cesty je čekala v krátkých úsecích… Celá aktualita

Dub 26

Dopravní výchova

V pátek 26. 4. 2024 absolvovali žáci čtvrtého ročníku dopravní výcvik na dopravním hřišti při ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě. V učebně dopravního střediska si pod vedením zkušeného instruktora opakovali teorii silničních předpisů, vybavení kola či řešení situací vzniklých na… Celá aktualita

Dub 25

Pojďme léčit českou krajinu

V rámci dalšího úkolu Recyklohraní jsme pátrali, jaký vliv na proměnu krajiny kolem nás mají klimatická změna a nerozvážné hospodaření lidí. Hledali jsme cestu, jak se poučit z chyb předchozích generací, a pokusit se vrátit naši krajinu zpět do lepší… Celá aktualita

Dub 25

Nakupování v Aj

V anglickém jazyce klademe důraz na rozvoj komunikativních schopností žáků. Žáci 4. ročníku si vyzkoušeli dorozumět se při běžných situacích jako je například nakupování. Připravili své produkty a ceny, otevřeli obchody a nakupování mohlo začít 🙂 … Celá aktualita

Dub 24

Práce našich keramiků

Celá aktualita

Dub 22

Ekoabeceda pro klima v prvouce 1. – 3. ročníku

Den Země 22. dubna je svátek, který má za cíl připomínat lidem, že nemáme jiný domov. A že bychom o něj tedy měli pečovat. S jakými problémy, které jsme si více či méně způsobili sami, se musíme vyrovnat, aby i naše děti měly kde žít? Člověk… Celá aktualita

Dub 19

Za Nezdenice bez odpadků!

„Je to umění s láskou a pokorou pečovat o Zemi jako o nádhernou zahradu.Je to umění dávných předků, které by se mělo probudit i v našich srdcích.“Jaroslav Svoboda

Sedmý ročník úklidové akce Ukliďme Česko aneb „Za Nezdenice bez odpadků!“ je… Celá aktualita

Dub 17

VYTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ A NEZDEŇÁNKU V DPS NEZDENICE

Celá aktualita

Dub 11

Zápis do 1. třídy

Zápisem do 1. třídy předškoláky provedl Ferda Mravenec se svou partou a patroni z řad druháků. Přejeme všem úspěšný start do školy! ✏️… Celá aktualita

Dub 05

Zvládni první pomoc

Každé základní povědomí o první pomoci může naučit děti vnímat první pomoc jako součást jejich života. Může je naučit nebát se jednat, chtít a především umět pomoci, když je potřeba. 🚑

MŠSoučástí programu byla témata: „Jak se chovat u pana… Celá aktualita

Dub 04

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A MŠ NEZDENICE

se koná ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 15. 00 v budově základní a mateřské školy.

K zápisu je nutno přihlásit dítě narozené v období od 1. 9. 2017 – do 31. 8. 2018.

Vážení rodiče,

přineste, prosím, k zápisu… Celá aktualita

Dub 04

Výprava k mokřadu a kyselce

Cílem dlouhodobého sledování mokřadu Badatelského kroužku je vyvolat v dětech zájem o pochopení ekologických dějů a jejich zkoumání, znalost místní krajiny, její jedinečnosti a schopnost interpretovat ji v souvislostech. Kdo tráví pravidelně čas v přírodě, má ji i víc rád a také ji víc chrání,… Celá aktualita

Dub 03

Práce keramického kroužku pokračují

aneb zastiženi při práci… Celá aktualita

Dub 02

VELIKONOCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Období před Velikonocemi jsme si s dětmi v mateřské škole zpříjemnili tradičními aktivitami. Četli jsme si velikonoční příběh a o symbolech Velikonoc. Společně jsme upekli velikonočního beránka a jidáše. Nasadili jsme si osení, ozdobili ho malovanými kraslicemi aj. Zahráli jsme… Celá aktualita

Bře 27

Veselé Velikonoce!

Barevné kraslice, zahrada kvítí,

ať jsou tu pro Tebe k šťastnému žití.

Krásné Velikonoce! Krásné jaro!… Celá aktualita

Bře 27

Projekt KNIHA

Březen – měsíc knihy. Co je to vůbec kniha? K čemu nám slouží? Co nám čtení knih přináší, co rozvíjí? Kdo je pro čtenáře tvoří – píše, ilustruje, tiskne? Kterou právě čteme knihu? Jakého je literárního žánru? Mám na ni… Celá aktualita

Bře 27

Zdravá výživa

aneb preventivní program pro žáky 4. a 5. ročníku… Celá aktualita

Bře 25

Zdobení velikonoční břízky

Jako každý rok se školní družina zapojila do výzdoby velikonoční břízky v obci.
„Když jaro se k nám zpátky vrací, šikulové mají práci.
                      Na březové větvičky, vyrobili slepičky, kohouta a žlutá kuřátka,   
                      Velikonoce už klepou na vrátka.“… Celá aktualita

Bře 23

Velikonoční jarmark v naší vsi

„V Nezdenicích krásně je, dobře se nám tu žije. Je to naše vesnice, líbí se nám velice.

Jako každá dědina, jsme tu velká rodina. Žijme všichni vesele, naši milí přátelé.“… Celá aktualita

Bře 22

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍ V UHERSKÉM BRODĚ

Celá aktualita

Bře 21

Vynesli jsme Morenu

„Nesem, nesem Mařenu, na oleji smaženů, co nám zimu nosila a mrazem nás sůžila.

Smrt nesem ze vsi, nové jaro kde jsi? Vítaj jaro líbezné, obilíčko zelené!“… Celá aktualita

Bře 21

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

Celá aktualita

Bře 14

Proměny přírody aneb nebojme se vědy

Proměny přírody aneb nebojme se vědy je název dalšího dlouhodobého bádání našeho Badatelského kroužku. V pilotním výukovém programu Centra Veronica Hostětín jsme se dozvěděli funkce a zajímavosti o stromech, názvy fenofází, které budeme postupně na jabloni, kdouloni a lípě pozorovat… Celá aktualita

Bře 14

Srdečně Vás zveme na VELIKONOČNÍ JARMARK

v sobotu 23. 3. ve 14:00 hod v Kulturním zařízení v Nezdenicích… Celá aktualita

Bře 13

NÁVŠTĚVA TŘÍDY DUHÁČKŮ V KNIHOVNĚ V NEZDENICÍCH

Ve středu 13. 3. 2024 jsme navštívili místní knihovnu. Při příchodu nás přivítala paní knihovnice Kamenská, která dětem ukázala jednotlivá oddělení knihovny. Následně si děti prohlížely předem připravené dětské knihy a diskutovaly o ilustracích v nich. Přečetli jsme si úryvek… Celá aktualita

Bře 11

Velikonoce

Jaro a období Velikonoc nabízí pestrou škálu zájmových činností, které se dají ve školní družině uskutečnit a které můžete vidět v naší fotogalerii. Společně si připomínáme velikonoční zvyky, obyčeje, tradiční symboly a podle věku dětí připravujeme pracovní a zábavné vědomostní… Celá aktualita

Bře 08

Milá návštěva ve škole

Pro předškoláčky si dnes přišli jejich patroni, druháci naší školy, aby je provedli po všech školních prostorách. Předškoláci si potom vyzkoušeli, jaké je to pracovat v opravdické 1. třídě. Prvňáci si s nimi zarecitovali indiánské říkanky s pohybem, počítali společně… Celá aktualita

Bře 04

Záchrana obojživelníků v projektu Tam za vodou v rákosí

Víte, že obojživelníci podobní žábám obývali planetu Zemi už v prvohorách, tedy před asi 300 miliony lety? Přežili všechny katastrofy dávné minulosti naší planety. Můžeme právem říct, že obojživelníci jsou opravdoví superhrdinové.

Co však nedokáží přežít je střet s koly… Celá aktualita

Bře 01

Dinosauří líheň u prvňáků

D jako dinosaurus, K jako kniha – to byla dvě písmena tohoto týdne u prvňáků. První den měsíce knihy se naši nejmladší žáčci nadchli nad encyklopediemi, ve kterých obdivovali především velikost a rozmanitost obranných mechanismů dinosaurů. Přemýšleli nad cenami hraček… Celá aktualita

Úno 28

Okrsková recitační soutěž

Ve středu 28. 2. 2024 se v knihovně Františka Kožíka v Uherském Brodě konalo okrskové kolo recitační soutěže. Této soutěže se letos účastnilo asi 80 dětí. Soutěžící připravili díky svým recitátorským schopnostem a výběrem básní moc hezké dopoledne. Z naší… Celá aktualita

Úno 15

KARNEVAL V MŠ

Během celého týdne jsme se seznamovali s tradicemi MASOPUSTU a KARNEVALU. Vyráběli jsme si masky, masopustní koláče, hráli pohybové hry, počítali masky, zpívali písničky a zkrátili si tak čekání na již tradiční karneval, který se konal ve čtvrtek 15. 2.… Celá aktualita

Úno 13

Týden pro wellbeing

13. února začal Týden pro wellbeing i na naší škole, právě teď byl ten správný čas zamyslet se nad tím, jak podporujeme duševní zdraví a vytváříme prostředí důvěry a sounáležitosti ve školním prostředí. Duševní pohoda je základním kamenem, na kterém… Celá aktualita