Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Základní škola a Mateřská škola Nezdenice

Škola, jako „dílna lidskosti,“ kde každé dítě zažívá radost, rozvíjí vlastní schopnosti v souladu se svými možnostmi. Má možnost projevovat se jako svobodná osobnost, uplatňovat svá práva, učí se plnit si své povinnosti, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, přírodě i k prostředí. Umí spolupracovat a respektuje práci a úspěchy vlastní i druhých.

              nahled             

Aktuality

Bře 22

Vynášení Moreny

„Vítaj, jaro líbezné…“

Pryč se zimou!

 … Celá aktualita

Bře 22

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Nezdenice

V úterý 4. dubna 2023 od 15. 00 
v budově základní a mateřské školy.
K zápisu je nutno přihlásit dítě narozené v období
od 1. 9. 2016  –  do 31. 8. 2017.
 
Vážení rodiče,
PŘINESTE, PROSÍM, K ZÁPISU RODNÝ LIST… Celá aktualita

Bře 20

Keramika pokročilí

Keramici si odnášejí domů nová zdařilá díla.… Celá aktualita

Bře 17

Ukliďme svět, ukliďme Česko! Uklízíme v pátek 24. 3. od 10.00 hod.

Uklidme_svet

Ukliďme Česko je celorepubliková dobrovolnická úklidová akce s cílem uklidit černé skládky a nepořádek po celé České republice. Akce je závislá na aktivní účasti veřejnosti, která v roli místních organizátorů připravuje úklidy v konkrétních lokalitách pro dobrovolníky, s nimiž pak společně vybrané místo uklidí. Na… Celá aktualita

Bře 10

Pozorování poslů jara aneb učíme se venku

V pátek 10. 3. si žáci 4. ročníku užili výuku přírodovědy přímo venku. Sluníčko nám přálo, a tak jsme mohli sledovat probouzející se přírodu.… Celá aktualita

Bře 08

Výuka plavání na CPA Uherský Brod

Celá aktualita

Bře 04

Filtrace vody z Nezdenic aneb hra na čističku

Celoročním cílem badatelů naší školy je prosazování šetrné spotřeby vody. Učit se o vodě znamená učit se o svém těle, o přírodě, o světě. Spotřeba vody a její nedostatek na Zemi je aktuálním tématem globálně rozvojového vzdělávání. Ve světě trpí… Celá aktualita

Bře 03

Jak probudit v dětech radost ze sportu?

Není pochyb o tom, že děti potřebují dostatek pohybu a to zejména kvůli fyzickému zdraví. V rámci školní družiny můžou děti navštěvovat zájmový kroužek „Sportovní hry“. Kroužek je zaměřen na různorodé sportovní hry a cvičení, kde si děti poměřují své… Celá aktualita

Bře 02

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Z MŠ A DĚTI Z 1. TŘÍDY ZŠ – POHÁDKA „SKŘÍTEK VÍTEK“

Celá aktualita

Úno 28

NÁVŠTĚVA DĚTÍ ZE TŘÍDY DUHÁČKŮ U PANA MYSLIVCE

V úterý 28. 2. 2023 jsme se vydali na exkurzi k panu myslivci – panu Krčmovi. Po příchodu nás pan Krčma přivítal a zavedl do svého mysliveckého domku. Tam jsme měli možnost vidět jeho nejrůznější trofeje z muflonů, divokého prasete,… Celá aktualita

Úno 24

KARNEVALOVÝ TÝDEN V MŠ

V průběhu masopustního týdne jsme se s dětmi připravovali a těšili na tradiční karneval. Povídali jsme si o tradici masopustu, vyráběli masky, klauny a koláčky ze slaného těsta. Hráli jsme pohybové hry např.: Chodí medvěd, Maso-pust, Na Klibnu aj. Postupně… Celá aktualita

Úno 22

Keramika

V tomto velmi oblíbeném kroužku se děti učí pracovat s hlínou, tvoří netradiční výrobky a seznamují se s modelářskými technikami, prací s glazurou. Kroužek keramiky nejenže rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost, ale díky souhře rukou a myšlení dochází ke… Celá aktualita

Úno 21

Škola v pohybu

Dítě pohybem objevuje sebe, své možnosti, vlastní sílu, učí se být vytrvalé, zvládat neúspěch. Posiluje své tělo i svou psychiku sám, ze své iniciativy. Pohyb jej zkrátka těší, jak je vidět na fotografiích z projektu Škola v pohybu. Tento projekt… Celá aktualita

Úno 10

Školní karneval

Integrovaná tematická výuka se snaží o takovou edukaci, která by byla v souladu s výsledky zkoumání mozku a charakteristiky vývoje dětí. Cílem je učit žáky o skutečném životě probíhajícím právě teď. Žáci si na naší škole mohou sami určovat svůj… Celá aktualita

Úno 10

SRDÍČKOVÉ DNY V MŠ

S blížícím se Valentýnem si připomínáme důležitost lásky, vztahů a přátelství. Třída Duháčků se zaměřila také na emoce a barvy, které v nás vyvolávají. Symbol „srdce“ nás provázel celý týden v různých výtvarných, hudebních, dramatických i sportovních aktivitách. Učili jsme… Celá aktualita

Úno 09

Nepotřebné elektrospotřebiče jsme odevzdali ve sběrném dvoře

Jak si dobře bydlet, žít,

přitom neplýtvat a ušetřit?

Najdi Elektrosaura – Report

 … Celá aktualita

Úno 07

Fašank

Děti ze školní družiny prožily masopustní veselí. Vymyslely vlastní básničky, vyrobily si masky a nakreslily šašky. Při hodovém tvoření se dozvěděly spoustu zajímavých informací o tomto velmi starém zvyku.Věříme, že si fašankový týden tvoření zakončený v maskách velmi užily.… Celá aktualita

Úno 04

Členové kroužku keramiky se činí

Celá aktualita

Úno 04

Našli jsme školního Elektrosaura

Naším cílem je vést děti k přemýšlení nad vlastním chováním a nad tím, jak k vysloužilým elektrospotřebičům přistupují doma v jejich rodinách. Připomínáme, že vysloužilý elektrospotřebič nemusí nikde překážet a už vůbec to není nepotřebný odpad. Naopak – pokud ho… Celá aktualita

Led 12

Pokusy badatelů s pomeranči, prskavkami a magnety

Badatelé objevovali, za jakých podmínek je pomeranč plavec – s kůrou či bez? Zjistili také, že kůra pomeranče je tak trochu prskavka.

Dále zkoušeli, co dokáže feritový a neodymový magnet. Asi nejvíc je zaujalo přitahování mincí a ježek ze železných… Celá aktualita

Pro 23

Předvánoční atmosféra na ZŠ plná očekávání

Na Vánoce jsme se připravovali ve škole hravě, muzikálně, pohybově, rytmicky, tvořivě, s láskou a úctou k tradicím. Nechyběla ani milá vánoční pošta a adventní úkoly, které děti rády plnily.
Přejeme Vám krásné sváteční dny a šťastný nový rok 2023! … Celá aktualita

Pro 22

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V MŠ

Předvánoční období jsme si společně užili. Nazdobili jsme si vánoční stromeček, upekli vanilkové cukroví a zpívali koledy. Při výtvarných činnostech jsme si vyrobili betlém a vánoční ozdobičky.
Nezapomněli jsme myslet ani na druhé lidi, a proto jsme byli potěšit klienty… Celá aktualita

Pro 15

Bádání s vodou, pravidla šetrné spotřeby vody i krmení zvířátek v lese

Dalším pokusem s vodou bylo nečekané proudění vína do vody vzhůru. Pak jsme sestavili pravidla, jak může mít každý z nás rozumnou spotřebu vody a neplýtvat vodou ve škole ani doma. Starší badatelé odhadovali v týmech spotřebu vody při běžných… Celá aktualita

Pro 14

Vánoční dílničky

V adventním čase jsme se sešli na tvořivých dílničkách. Vytvořit si dekorace a přitom si popovídat, odpočinout si od každodenního shonu, strávit čas s dětmi, bylo velmi příjemné a zábavné. Zájemci byli u všech stanovišť – vyráběli se andílci, závěsné… Celá aktualita

Pro 10

Vánoční jarmark potěšil všechny přítomné

Na nebi hvězdička osvítí zem,
šťastné a veselé Vánoce všem!… Celá aktualita

Pro 09

DIVADLO V MŠ „ČERT A KÁČA“

Celá aktualita

Pro 07

ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ DÍLNIČKY 13. 12.

Celá aktualita

Pro 05

Naši školku a školu navštívil Mikuláš se svou družinou

„Kde se vzal, tu se vzal,
Mikuláš pod okny stál.
V ruce velkou berličku,
na hlavě měl čepičku.
Z bílých vousů teplý šál,
takhle, děti, vypadal!“… Celá aktualita

Pro 02

Zveme Vás na vánoční jarmark

Celá aktualita

Pro 01

Bádání i tvoření s vodou

Badatelé vyzkoušeli další pokusy s vodou:
– kouzlo s potápěčem Karlem v ponorce z PET lahve naplněné vodou
– elektrování balonku o vlasy a následné vytváření „elektrostatických účesů“ a přitahování slabého proudu vody
– přitahování proudu vody plastovou trubičkou nabitou… Celá aktualita

Lis 30

VESMÍRNÉ TÉMA U DUHÁČKŮ A NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA

V rámci tohoto tématu jsme se s dětmi ponořili do hlubin vesmíru. S využitím prožitkového učení jsme navštívili PLANETÁRIUM v Uherském Brodě, kde děti měly možnost nahlédnout na Slunce a planety naší sluneční soustavy. Dětskou formou jim byly přiblíženy informace… Celá aktualita

Lis 21

Náš listopad v družině

Chladnější podzimní počasí, které se teď v listopadu přihlásilo o slovo, nás přivedlo k využití pohostinnosti a vybavení naší třídy a herny. Ke slovu se dostaly hry, stavebnice (dokonce nejen Lego), realizovali jsme se výtvarně – tvořilo se z listí,… Celá aktualita

Lis 17

Kouzla s vodou

Badatelé pozorovali chování vody, která vytváří na svém povrchu tenkou blanku (díky tzv. povrchovému napětí). Tato blanka umožňuje např. pohyb hmyzu (vodoměrkám) po vodní hladině. Působením saponátu nebo mýdla se tenká blanka narušuje. V důsledku toho se částečky pepře směrem… Celá aktualita

Lis 11

OSLAVA SVÁTKU SVATÉHO MARTINA V MŠ

Jelikož se nám blížil svátek svatého Martina, tak jsme se rozhodli na něj pečlivě připravit.
S dětmi jsme se seznámili s legendou o svatém Martinovi, třídili obrázky podle velikosti, přiřazovali podkovy ke koním podle barev, hráli různé pohybové hry motivované… Celá aktualita

Lis 04

Dopravní hřiště

V pátek dne 4. 11. 22 se žáci 4. ročníku zúčastnili společně s žáky ze Záhorovic výuky na dopravním hřišti v Uherském Brodě. Výuka probíhala jednak teoreticky v učebně, tak i prakticky venku. Počasí se naštěstí nakonec umoudřilo a tak… Celá aktualita

Lis 04

Když podzim maluje

Podzim nabízí spoustu zajímavých přírodnin, ze kterých je radost tvořit. Stačí jen šikovné ruce a fantazie…… Celá aktualita

Lis 03

Celoroční cíl Recyklohraní – téma „Šetrná spotřeba vody“

„Voda je život, má paměť i tvar,
chladí a hřeje, je vlídná, je dar.
Chraňme ji, šetřeme, kde se jen dá,
                       ona nás osvěží a zůstane svá.“ 

   Badatelé začali pracovat na celoročním cíli Recyklohraní – tématu „Šetrná spotřeba vody“. Navážeme… Celá aktualita

Říj 26

Vzkaz (v) láhvi

Badatelé zvládli plnění prvního letošního úkolu v Recyklohraní s názvem Vzkaz (v) láhvi. Vzkaz přinesl všem ve škole zprávu o tom, jak máme s ohledem na životní prostředí správně zacházet s plastovými obaly, jak a proč je třídit a jak… Celá aktualita

Říj 25

Práce kroužku keramiky

Blahodárné působení hlíny je prokázané a její účinky znatelné.  Práce s hlínou uklidňuje,  koncentruje mysl. Děti ji rádi hnětou a hladí, do kroužku keramiky chodí s velkou chutí. Domů si již odnesly svá první překvapení 🙂
 … Celá aktualita

Říj 25

Barevný podzim

Ve školní družině prožíváme podzim kreativně, ale i v pohybu. Umožňuje to krásné počasí, takže děti mohou trávit spoustu času pohybovými aktivitami venku. Děti neponechaly nic náhodě a rozhodly se užít si podzimních dnů naplno. V měsíci říjnu se nástěnky… Celá aktualita

Říj 24

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO V MŠ

Celá aktualita

Říj 20

Halloweenské tvoření

Halloweenské tvoření v naší školní družince se opravdu vydařilo!! Děti trávily čas při tvoření různých výrobků s halloweenskou tématikou – výroba pavouků, dýní a jiných strašidel. Pravou halloweenskou atmosféru doladili létající netopýři z papíru. S nejmladšími dětmi  jsme četli „strašidelný“… Celá aktualita

Říj 18

Vernisáž – slavnostní ukončení projektu Vzhůru do mokřadu!

Místně zakotvené učení patří mezi témata, která získala velkou pozornost i na Světovém kongresu environmentální výchovy. O promyšleném badatelsky orientovaném projektu Vzhůru do mokřadu jsme Vás na školních webových stránkách od května průběžně informovali. Od zářijového třetího výukového programu jsme… Celá aktualita

Říj 18

DRAKIÁDA V MŠ

Dne 18. 10. 2022 se v naší MŠ konala drakiáda ve spolupráci s CSŠPS Bojkovice. Drakiáda byla zahájena veselou písní „Máme draka“, kterou si pro děti studentky připravily. Poté byly děti rozděleny do skupin a plnily si aktivity na stanovištích… Celá aktualita

Říj 14

PODZIMNÍ SLAVNOST V MŠ

Po celých čtrnáct dní jsme se s dětmi seznamovali s nejrůznějšími druhy ovoce a zeleniny, poznávali jsme je pomocí všech smyslů, výtvarně jsme je ztvárnili, naučili se o nich písničky, básničky, skládali puzzle, hráli různé pohybové hry a těšili se… Celá aktualita

Říj 10

Scénické čtení pohádky O rybáři a jeho ženě

Jan Werich je znám nejen jako herec, ale také jako filmový scénárista a spisovatel. Jedním z jeho neopomenutelných literárních děl je Fimfárum, kniha devadesáti humoristických pohádek, které svým zpracováním balancují na hraně mezi pohádkami a lidovým vyprávěním. Jedna z těchto… Celá aktualita

Říj 07

Lesní stezkou

Učení venku nás nejenom baví, ale upevňuje i naše zdraví. Klademe především důraz na spolupráci a zlepšování klimatu tříd. Chceme směřovat výchovu k tomu, aby se žáci naučili dobře orientovat ve světě, spolupracovali a utvářeli si aktivní a tvůrčí vztah… Celá aktualita

Říj 06

Drakiáda ve školní družině

Proužkovaní, puntíkovaní, s motivy pirátů, příšerek, zvířátek, látkoví i z igelitu. Takoví byli létající draci, které pouštěly děti ze školní družiny spolu s dětmi z badatelského kroužku. Kdo zrovna nedržel draka, pomáhal rozmotávat ostatním, kterým se podařilo své dráčky zamotat.… Celá aktualita

Zář 27

HASIČSKÝ DEN V MŠ

Dnes 27. 9. 2022 si pro děti z mateřské školy připravil zábavný a zároveň naučný program Petr Vlk, velitel dobrovolných hasičů obce Nivnice. Děti získaly nové poznatky a vyzkoušely si být malým hasičem. Zkusily si nasadit na záda tlakovou láhev,… Celá aktualita

Zář 24

Blue-Bot berušky vletěly a potěšily mezi třeťáky a druháky

Tato programovatelná didaktická hračka je vhodná pro rozvoj logického myšlení, prostorové orientace a plánování. Práce s ní nenásilně podporuje také jemnou motoriku a posiluje koncentraci pozornosti dítěte. U našich malých školáků je pak velmi vhodným nástrojem pro praktickou výuku základů… Celá aktualita