Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Základní škola a Mateřská škola Nezdenice

Škola, jako „dílna lidskosti,“ kde každé dítě zažívá radost, rozvíjí vlastní schopnosti v souladu se svými možnostmi. Má možnost projevovat se jako svobodná osobnost, uplatňovat svá práva, učí se plnit si své povinnosti, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, přírodě i k prostředí. Umí spolupracovat a respektuje práci a úspěchy vlastní i druhých.

              nahled             

Aktuality

Zář 20

DRAKIÁDA V MŠ

Během celého týdne jsme si s dětmi povídali o dracích, hráli dračí pohybové hry, počítali dráčky, mašličky, uvazovali jsme mašličky pomocí základního uzlu, výtvarně jsme ztvárnili draky aj. Vyvrcholením týdne byla drakiáda, která se konala na fotbalovém hřišti, kde na děti… Celá aktualita

Zář 16

Také kroužky při ŠD rozjely svoji činnost naplno

Ze sedmi letošních kroužků k Vám letí první záběry z Badatelského kroužku a nového kroužku Ruční práce. Ať se líbí!… Celá aktualita

Zář 13

Září(me) ve školní družině

Jako každý rok jsme mezi sebe přivítali třídu prvňáčků. Zavzpomínali jsme na prázdninová dobrodružství a nejpěknější zážitky potom nakreslili. Díky počasí trávíme spoustu času při hrách na školní zahradě, fotbalovém hřišti nebo i v parku. Při sportování a soutěžích jsme… Celá aktualita

Zář 04

Vítáme školáky v novém školním roce

Přejeme úspěšný školní rok plný krásných zážitků, nových poznání a prima kamarádů!… Celá aktualita

Zář 01

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V MŠ

V pátek 1. 9. 2023 jsme po letních prázdninách přivítali stávající i nové kamarády. Od ranních hodin jsme si povídali o zážitcích z letních prázdnin a prozkoumávali jednotlivé herní koutky ve třídách. V ranním kruhu jsme si povídali o bezpečnosti… Celá aktualita

Srp 30

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ

Milí rodiče,

nový školní rok 2023/2024 bude v Mateřské škole zahájen dne 1. 9. 2023.

Těší se na Vás kolektiv MŠ.… Celá aktualita

Čvn 28

NÁVŠTĚVA DENTÁLNÍ HYGIENISTKY V MŠ

Ve čtvrtek 28. 6. 2023 nás navštívila lektorka dentální hygieny. Děti motivovala k péči o chrup pomocí příběhu o lvu, který si nechtěl čistit zuby. Hravou formou děti pochopily, co nastane v případě zanedbání zubů. Naučila děti správně čistit zuby… Celá aktualita

Čvn 28

PŘÍRODOVĚDNÁ STOPOVANÁ HRA DO ZÁHOROVIC

Trasa značená fáborky a šipkami od školy měla i deset úkolů od badatelů s přírodovědným či ekologickým zaměřením. Šest týmů tvořených žáky 1. – 5. ročníku je postupně objevovalo a plnilo. Závěrečný úkol u kyselky zněl nejlépe: HLEDEJTE POKLAD!… Celá aktualita

Čvn 27

Návštěva žáků 5. ročníku v ZŠ Šumice

V úterý 27. 6. 2023 naši žáci 5. ročníku navštívili ZŠ Šumice. Cestu do Šumic jsme si užili pěší po cyklostezce, kde si kluci stihli i zakopat. Po příchodu do školy se nás ujal pan učitel Souček, který nás provedl… Celá aktualita

Čvn 21

Rozloučení s páťáky a pasování předškoláků na školáčky 2023

Páťáci se dnes loučili s 1. stupněm ZŠ slavnostním obědem, setkáním s rodiči a učitelkami s promítáním prezentací školních fotografií a předáním dárků, hudbou i stanovišti před školou pro děti. Předškoláci nám předvedli krásný pirátský tanec, za který byli pasováni… Celá aktualita

Čvn 21

Organizace školního roku 2023/24

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.… Celá aktualita

Čvn 19

Přerušení provozu školní družiny o letních prázdninách

V době letních prázdnin od pondělí 3. 7. 2023 do pátku 1. 9. 2023 bude přerušen provoz školní družiny.… Celá aktualita

Čvn 16

Kroužek keramiky hlásí poslední letošní díla

Celá aktualita

Čvn 15

Bezpečný svět (s) baterií

Badatelé splnili i poslední letošní úkol Recyklohraní. Tentokrát Vás vyzývají ke sběru použitých baterií z domácností a jejich nošení do Baterkožrouta na chodbě školy. Cílem úkolu bylo přiblížit žákům význam baterií, v jakých spotřebičích je používáme a jak dobře nám… Celá aktualita

Čvn 15

PŘERUŠENÍ PROVOZU BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN V MŠ

Mateřská škola bude v době letních prázdnin od 15. 7. – do 20. 8. 2023 UZAVŘENA.… Celá aktualita

Čvn 06

Živá zahrada aneb plníme další výzvu Lísky

Soutěžní výzva ŽIVÁ ZAHRADA je aktivitou 11. ročníku osvětové kampaně Přírodní zahrada – příroda pod našimi okny Lísky ze Vsetína. Tentokrát jsme splnili rovnou tři úkoly:

VYTVOŘTE SI VITAMÍNOVÝ KVĚTINÁČ

VYTVOŘTE Z PŘÍRODNIN PŘÁNÍ PRO ZAHRADU A JEJÍ OBYVATELE

SBÍRKA… Celá aktualita

Čvn 02

PROJEKTOVÝ DEN V MŠ – PUTOVÁNÍ KAPKY VODY

V pátek 2. 6. 2023 nás navštívila paní Datinská s připraveným programem o koloběhu vody. Děti si vyslechly příběh o koloběhu vody, který si následně zkusily sestavit a popsat. Dále si zahrály v rámci pohybové hry různé role (kapka, mrak,… Celá aktualita

Čvn 02

MDD jsme oslavili společně pirátskou plavbou kolem světa 2. 6. 2023

V areálu Školka to bylo světové. Pluli jsme přes Japonsko, Egypt, Brazílii, Mexiko až do Kanady. Všude se účastníci mohli dozvědět z plakátů nejenom zajímavosti o dané zemi, ale také tam plnili úkoly vztahující se k jednotlivým oblastem. Za odvedenou… Celá aktualita

Čvn 02

Den naruby aneb vše pro radost i poučení

Součástí oslav MDD na naší škole byl DEN NARUBY, kdy se z dětí stali zodpovědní a milí učitelé, z pedagogů byli hraví a občas chybující žáci. Děti uměly zadat práci a vysvětlit postup (mnohé měly dokonce pomůcky a pracovní listy… Celá aktualita

Kvě 30

PIRÁTSKÁ PLAVBA DĚTÍ Z MŠ

V úterý dne 30. 5. 2023 jsme se vydali na školní výlet. Jeli jsme autobusem do Hodonína k přístavišti U Jezu na řece Moravě. Po příjezdu na nás čekal pirát se svou lodí, ukázal dětem mapu k pokladu a určil funkce lodní posádky… Celá aktualita

Kvě 24

Mladší školáci pracovali na preventivním programu Naše třída

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Šrumec na Panském domě v Uh. Brodě poskytují nejen sociální služby, pomoc a zázemí, ale také provádějí preventivní programy. Jednoho z nich se zúčastnili naši žáci 1. – 3. ročníku. Po zahřívací aktivitě… Celá aktualita

Kvě 24

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠK. ROKU 2023/2024

V souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole… Celá aktualita

Kvě 22

Výlet do KOVO ZOO Staré Město

Školní výlet do jedinečné kovové ZOO ve Starém Městě byl plný krásných zážitků. Stali se z nás na chvilku i kováři!… Celá aktualita

Kvě 09

Prvňáčci byli pasováni na čtenáře

Tak se prvňáčci dočkali! Dnes proběhlo slavnostní pasování žáků 1. ročníku na čtenáře v místní knihovně. Žáci předvedli své čtenářské dovednosti a složili slib. Děkujeme paní Pflegrové a paní Kamenské za krásný zážitek a také za dárky, ze kterých byli… Celá aktualita

Kvě 05

NÁVŠTĚVA PŘÍRODNÍ ZAHRADY U PANÍ DATINSKÉ

Celá aktualita

Kvě 05

Třídní odměna 2. a 3. ročníku

V pátek před prodlouženým víkendem jsme si s žáky 2. a 3. ročníku udělali zábavné dopoledne v rámci odhlasované a zasloužené třídní odměny. Žáci přišli do školy v různých maskách, hledali indicie pro výrobu palačinek. Ve skupinkách nachystali svá těsta… Celá aktualita

Kvě 05

Žáci 4. ročníku na dopravním hřišti

Dne 5. 5. 2023 jsme s žáky 4. ročníku absolvovali výuku na dopravním hřišti v Uherském Brodě. Po počátečním zopakování pravidel silničního provozu jsme své schopnosti ukázali při jízdách a poté své znalosti v testech. Po zbytek času jsme si… Celá aktualita

Kvě 03

Družinkový minigolf

Minigolf je netradičním a nenáročným sportem pro všechny bez rozdílu věku. Spíše než svaly a fyzická kondice jsou potřeba trpělivost a jistá ruka. A tu dne 3. 5. 2023 na ZŠ v Bojkovicích mělo našich 5 hráčů z 1. ročníku.… Celá aktualita

Dub 29

Soutěžní výzva Lísky KAMARÁDI Z PTAČÍ ŘÍŠE

V rámci této výzvy Badatelé odhalili Ptáka roku 2023 poláka velkého a zjišťovali o nejčetnějším ptačím druhu z Ptačí hodinky – sýkoře koňadře zajímavé informace. O sýkoře vznikly i dva komiksy a spousta ilustrací od nejmenších. Vše si mohou školáci… Celá aktualita

Dub 28

REJ ČARODĚJNIC V MŠ

V průběhu celého týdne jsme se připravovali na tradiční pálení čarodějnic. Povídali jsme si o významu této tradice, hráli jsme čarodějnické pohybové hry, vyrobili jsme si čarodějnice, lektvar a s pomocí čarodějnických rekvizit (koště, klobouku, hůlky, kočky aj.) jsme trénovali… Celá aktualita

Dub 28

Mc Donald´s cup 2023

Dne 28. 4. 2023 se žáci 5. ročníku zúčastnili 24. ročníku soutěže v malé kopané Mc Donald´s cup-u. Po rozlosování jsme ihned začali výhrou 1 : 0 nad Dolním Němčí a pokračovali se stejným skóre nad Nivnicí, čímž jsme postoupili… Celá aktualita

Dub 21

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA OSLAVĚ DNU ZEMĚ V UHERSKÉM BRODĚ

V pátek dne 21. 4. 2023 jsme jeli vláčkem do Uherského Brodu, kde na Mariánském náměstí probíhala akce Den Země. Děti si vyzkoušely nejrůznější ekologické hry např.: třídily odpad, házely odpadem na cíl, vyráběly květiny, zvířata z toaletních roliček aj.… Celá aktualita

Dub 20

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ A NEZDEŇÁNKU

Celá aktualita

Dub 20

Mokřady a tajemství ztracené vody

Slovo mokřad pod sebou zahrnuje hned několik dalších výrazů, jako třeba prameniště, močál, bažina, tůně, blata, rašeliniště nebo slatina. Zahrnujeme mezi ně i další území pokrytá vodou, jako jsou vlhké louky, nivy vodních toků, tůně, mělké rybníky. Mohou být přirozené… Celá aktualita

Dub 19

Úspěch v dopravní soutěži

Tak jako každý rok je duben ve školní družině věnován dopravní výchově. Poznávání dopravních značek, pravidla silničního provozu či povinná výbava kola pro nás nejsou žádný problém. O tom, že děti mají dopravku v malíku, nás přesvědčily právě dnes 19.… Celá aktualita

Dub 14

NÁVŠTĚVA TŘÍDY DUHÁČKŮ V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

V pátek dne 14. 4. 2023 jsme navštívili místní knihovnu. Paní Kamenská nás mile přivítala a provedla nás všemi kouty knihovny. Děti měly možnost si prohlédnout jakoukoliv knížku nebo časopis. Přečetli jsme si příběh z knihy „Byla jednou koťata“ a… Celá aktualita

Dub 14

Preventivní programy

Dnes nás ve škole navštívila por. Bc. Milena Šabatová z Oddělení tisku a prevence policie ČR, pracoviště Uherské Hradiště. Starší žáky seznamovala s bezpečným chováním na internetu. Žáci si pozorně vyslechli, jak mají být opatrní při seznamování se na internetu,… Celá aktualita

Dub 12

Plavecký výcvik jsme zdárně ukončili

Děkujeme paní učitelkám plavecké školy za trpělivé vedení při získávání plaveckých dovedností. 🏊‍♀️… Celá aktualita

Dub 11

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do mateřské školy

od školního roku 2023/2024

se uskuteční

ve čtvrtek 4. května 2023 od 15:30 do 17:00 hodin

v budově základní a mateřské školy.

Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let, je od 1.… Celá aktualita

Dub 05

TŘÍDA DUHÁČKŮ V MUZEU J. A. KOMENSKÉHO „KRASLICE“

Ve středu dne 5. 4. 2023 jsme jeli vlakem do Uherského Brodu na výstavu kraslic a jiných tradičních velikonočních výrobků. Děti viděly, jakými metodami se kraslice zdobí, jak se plete tatar, vyrábějí dekorace ze šustí, dřeva a keramiky. Na závěr… Celá aktualita

Dub 05

Předškoláci prošli zápisem do 1. ročníku

Předškolní děti byly u zápisu ve školním království.

Přejeme jim hodně radosti z poznávání nového a užitečného pro život!… Celá aktualita

Dub 05

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce
Veselé Velikonoce a hodně radosti z příchodu jara přejí děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Nezdenice… Celá aktualita

Dub 05

Mladší keramici vyrobili zvonkohry

Celá aktualita

Dub 01

Velikonoční jarmark

Děkujeme malým tanečníkům a sportovcům za krásná vystoupení!… Celá aktualita

Bře 30

Bádání s vodou

Badatelé v březnu prováděli další objevitelské pokusy s vodou. Nadále hlídáme spotřebu vody ve škole a její šetrné užívání. Na zahradu už jsme dali sud na odchyt dešťové vody, protože máme zasetý hrášek. Také jsme zjišťovali význam mokřadů pro krajinu,… Celá aktualita

Bře 29

Velikonoční břízka už zdobí obec

Celá aktualita

Bře 28

Zveme Vás na VELIKONOČNÍ JARMARK

Celá aktualita

Bře 27

Těšíme se na Velikonoce

V naší družinové velikonoční dílně to v měsíci březnu hrálo všemi barvami. Družina se připravovala na svátky jara tvořením dekorací, zvířátek, setím osení, tradičním barvením kraslic, výrobou zajíčků, kuřátek a velikonoční hrou o vajíčka. Na koberci se skládaly jarní květiny… Celá aktualita

Bře 24

NÁVŠTĚVA DUHÁČKŮ V 1. TŘÍDĚ ZŠ

Ve čtvrtek dne 23. 3. 2023 jsme navštívili základní školu. Prohlédli jsme si třídy, šatnu, jídelnu, výtvarnou dílnu a sociální zařízení. V 1. třídě nás přivítala s úsměvem paní učitelka Štěpančíková a její žáčci. Ukázali nám průběh hodiny a vtáhli… Celá aktualita

Bře 24

Ukliďme svět, ukliďme Česko! Uklízeli jsme v pátek 24. 3. v Nezdenicích a okolí.

Ukliďme Česko je celorepubliková dobrovolnická úklidová akce s cílem uklidit černé skládky a nepořádek po celé České republice. Akce je závislá na aktivní účasti veřejnosti, která v roli místních organizátorů připravuje úklidy v konkrétních lokalitách pro dobrovolníky, s nimiž pak společně vybrané místo uklidí. Na začátku… Celá aktualita