Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Základní škola a Mateřská škola Nezdenice

Škola, jako „dílna lidskosti,“ kde každé dítě zažívá radost, rozvíjí vlastní schopnosti v souladu se svými možnostmi. Má možnost projevovat se jako svobodná osobnost, uplatňovat svá práva, učí se plnit si své povinnosti, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, přírodě i k prostředí. Umí spolupracovat a respektuje práci a úspěchy vlastní i druhých.

              nahled             

Aktuality

Kvě 25

MDD oslavíme společně pirátskou plavbou kolem světa 2. 6. 2023

Celá aktualita

Kvě 24

Mladší školáci pracovali na preventivním programu Naše třída

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Šrumec na Panském domě v Uh. Brodě poskytují nejen sociální služby, pomoc a zázemí, ale také provádějí preventivní programy. Jednoho z nich se zúčastnili naši žáci 1. – 3. ročníku. Po zahřívací aktivitě… Celá aktualita

Kvě 24

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠK. ROKU 2023/2024

V souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole… Celá aktualita

Kvě 22

Výlet do KOVO ZOO Staré Město

Školní výlet do jedinečné kovové ZOO ve Starém Městě byl plný krásných zážitků. Stali se z nás na chvilku i kováři!… Celá aktualita

Kvě 09

Prvňáčci byli pasováni na čtenáře

Tak se prvňáčci dočkali! Dnes proběhlo slavnostní pasování žáků 1. ročníku na čtenáře v místní knihovně. Žáci předvedli své čtenářské dovednosti a složili slib. Děkujeme paní Pflegrové a paní Kamenské za krásný zážitek a také za dárky, ze kterých byli… Celá aktualita

Kvě 05

NÁVŠTĚVA PŘÍRODNÍ ZAHRADY U PANÍ DATINSKÉ

Celá aktualita

Kvě 05

Třídní odměna 2. a 3. ročníku

V pátek před prodlouženým víkendem jsme si s žáky 2. a 3. ročníku udělali zábavné dopoledne v rámci odhlasované a zasloužené třídní odměny. Žáci přišli do školy v různých maskách, hledali indicie pro výrobu palačinek. Ve skupinkách nachystali svá těsta… Celá aktualita

Kvě 05

Žáci 4. ročníku na dopravním hřišti

Dne 5. 5. 2023 jsme s žáky 4. ročníku absolvovali výuku na dopravním hřišti v Uherském Brodě. Po počátečním zopakování pravidel silničního provozu jsme své schopnosti ukázali při jízdách a poté své znalosti v testech. Po zbytek času jsme si… Celá aktualita

Kvě 03

Družinkový minigolf

Minigolf je netradičním a nenáročným sportem pro všechny bez rozdílu věku. Spíše než svaly a fyzická kondice jsou potřeba trpělivost a jistá ruka. A tu dne 3. 5. 2023 na ZŠ v Bojkovicích mělo našich 5 hráčů z 1. ročníku.… Celá aktualita

Dub 29

Soutěžní výzva Lísky KAMARÁDI Z PTAČÍ ŘÍŠE

V rámci této výzvy Badatelé odhalili Ptáka roku 2023 poláka velkého a zjišťovali o nejčetnějším ptačím druhu z Ptačí hodinky – sýkoře koňadře zajímavé informace. O sýkoře vznikly i dva komiksy a spousta ilustrací od nejmenších. Vše si mohou školáci… Celá aktualita

Dub 28

REJ ČARODĚJNIC V MŠ

V průběhu celého týdne jsme se připravovali na tradiční pálení čarodějnic. Povídali jsme si o významu této tradice, hráli jsme čarodějnické pohybové hry, vyrobili jsme si čarodějnice, lektvar a s pomocí čarodějnických rekvizit (koště, klobouku, hůlky, kočky aj.) jsme trénovali… Celá aktualita

Dub 28

Mc Donald´s cup 2023

Dne 28. 4. 2023 se žáci 5. ročníku zúčastnili 24. ročníku soutěže v malé kopané Mc Donald´s cup-u. Po rozlosování jsme ihned začali výhrou 1 : 0 nad Dolním Němčí a pokračovali se stejným skóre nad Nivnicí, čímž jsme postoupili… Celá aktualita

Dub 21

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA OSLAVĚ DNU ZEMĚ V UHERSKÉM BRODĚ

V pátek dne 21. 4. 2023 jsme jeli vláčkem do Uherského Brodu, kde na Mariánském náměstí probíhala akce Den Země. Děti si vyzkoušely nejrůznější ekologické hry např.: třídily odpad, házely odpadem na cíl, vyráběly květiny, zvířata z toaletních roliček aj.… Celá aktualita

Dub 20

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ A NEZDEŇÁNKU

Celá aktualita

Dub 20

Mokřady a tajemství ztracené vody

Slovo mokřad pod sebou zahrnuje hned několik dalších výrazů, jako třeba prameniště, močál, bažina, tůně, blata, rašeliniště nebo slatina. Zahrnujeme mezi ně i další území pokrytá vodou, jako jsou vlhké louky, nivy vodních toků, tůně, mělké rybníky. Mohou být přirozené… Celá aktualita

Dub 19

Úspěch v dopravní soutěži

Tak jako každý rok je duben ve školní družině věnován dopravní výchově. Poznávání dopravních značek, pravidla silničního provozu či povinná výbava kola pro nás nejsou žádný problém. O tom, že děti mají dopravku v malíku, nás přesvědčily právě dnes 19.… Celá aktualita

Dub 14

NÁVŠTĚVA TŘÍDY DUHÁČKŮ V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

V pátek dne 14. 4. 2023 jsme navštívili místní knihovnu. Paní Kamenská nás mile přivítala a provedla nás všemi kouty knihovny. Děti měly možnost si prohlédnout jakoukoliv knížku nebo časopis. Přečetli jsme si příběh z knihy „Byla jednou koťata“ a… Celá aktualita

Dub 14

Preventivní programy

Dnes nás ve škole navštívila por. Bc. Milena Šabatová z Oddělení tisku a prevence policie ČR, pracoviště Uherské Hradiště. Starší žáky seznamovala s bezpečným chováním na internetu. Žáci si pozorně vyslechli, jak mají být opatrní při seznamování se na internetu,… Celá aktualita

Dub 12

Plavecký výcvik jsme zdárně ukončili

Děkujeme paní učitelkám plavecké školy za trpělivé vedení při získávání plaveckých dovedností. 🏊‍♀️… Celá aktualita

Dub 11

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do mateřské školy

od školního roku 2023/2024

se uskuteční

ve čtvrtek 4. května 2023 od 15:30 do 17:00 hodin

v budově základní a mateřské školy.

Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let, je od 1.… Celá aktualita

Dub 05

TŘÍDA DUHÁČKŮ V MUZEU J. A. KOMENSKÉHO „KRASLICE“

Ve středu dne 5. 4. 2023 jsme jeli vlakem do Uherského Brodu na výstavu kraslic a jiných tradičních velikonočních výrobků. Děti viděly, jakými metodami se kraslice zdobí, jak se plete tatar, vyrábějí dekorace ze šustí, dřeva a keramiky. Na závěr… Celá aktualita

Dub 05

Předškoláci prošli zápisem do 1. ročníku

Předškolní děti byly u zápisu ve školním království.

Přejeme jim hodně radosti z poznávání nového a užitečného pro život!… Celá aktualita

Dub 05

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce
Veselé Velikonoce a hodně radosti z příchodu jara přejí děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Nezdenice… Celá aktualita

Dub 05

Mladší keramici vyrobili zvonkohry

Celá aktualita

Dub 01

Velikonoční jarmark

Děkujeme malým tanečníkům a sportovcům za krásná vystoupení!… Celá aktualita

Bře 30

Bádání s vodou

Badatelé v březnu prováděli další objevitelské pokusy s vodou. Nadále hlídáme spotřebu vody ve škole a její šetrné užívání. Na zahradu už jsme dali sud na odchyt dešťové vody, protože máme zasetý hrášek. Také jsme zjišťovali význam mokřadů pro krajinu,… Celá aktualita

Bře 29

Velikonoční břízka už zdobí obec

Celá aktualita

Bře 28

Zveme Vás na VELIKONOČNÍ JARMARK

Celá aktualita

Bře 27

Těšíme se na Velikonoce

V naší družinové velikonoční dílně to v měsíci březnu hrálo všemi barvami. Družina se připravovala na svátky jara tvořením dekorací, zvířátek, setím osení, tradičním barvením kraslic, výrobou zajíčků, kuřátek a velikonoční hrou o vajíčka. Na koberci se skládaly jarní květiny… Celá aktualita

Bře 24

NÁVŠTĚVA DUHÁČKŮ V 1. TŘÍDĚ ZŠ

Ve čtvrtek dne 23. 3. 2023 jsme navštívili základní školu. Prohlédli jsme si třídy, šatnu, jídelnu, výtvarnou dílnu a sociální zařízení. V 1. třídě nás přivítala s úsměvem paní učitelka Štěpančíková a její žáčci. Ukázali nám průběh hodiny a vtáhli… Celá aktualita

Bře 24

Ukliďme svět, ukliďme Česko! Uklízeli jsme v pátek 24. 3. v Nezdenicích a okolí.

Ukliďme Česko je celorepubliková dobrovolnická úklidová akce s cílem uklidit černé skládky a nepořádek po celé České republice. Akce je závislá na aktivní účasti veřejnosti, která v roli místních organizátorů připravuje úklidy v konkrétních lokalitách pro dobrovolníky, s nimiž pak společně vybrané místo uklidí. Na začátku… Celá aktualita

Bře 22

Vynášení Moreny

„Vítaj, jaro líbezné…“

Pryč se zimou!

 … Celá aktualita

Bře 22

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Nezdenice

V úterý 4. dubna 2023 od 15. 00 
v budově základní a mateřské školy.
K zápisu je nutno přihlásit dítě narozené v období
od 1. 9. 2016  –  do 31. 8. 2017.
 
Vážení rodiče,
PŘINESTE, PROSÍM, K ZÁPISU RODNÝ LIST… Celá aktualita

Bře 20

Keramika pokročilí

Keramici si odnášejí domů nová zdařilá díla.… Celá aktualita

Bře 10

Pozorování poslů jara aneb učíme se venku

V pátek 10. 3. si žáci 4. ročníku užili výuku přírodovědy přímo venku. Sluníčko nám přálo, a tak jsme mohli sledovat probouzející se přírodu.… Celá aktualita

Bře 08

Výuka plavání na CPA Uherský Brod

Celá aktualita

Bře 04

Filtrace vody z Nezdenic aneb hra na čističku

Celoročním cílem badatelů naší školy je prosazování šetrné spotřeby vody. Učit se o vodě znamená učit se o svém těle, o přírodě, o světě. Spotřeba vody a její nedostatek na Zemi je aktuálním tématem globálně rozvojového vzdělávání. Ve světě trpí… Celá aktualita

Bře 03

Jak probudit v dětech radost ze sportu?

Není pochyb o tom, že děti potřebují dostatek pohybu a to zejména kvůli fyzickému zdraví. V rámci školní družiny můžou děti navštěvovat zájmový kroužek „Sportovní hry“. Kroužek je zaměřen na různorodé sportovní hry a cvičení, kde si děti poměřují své… Celá aktualita

Bře 02

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Z MŠ A DĚTI Z 1. TŘÍDY ZŠ – POHÁDKA „SKŘÍTEK VÍTEK“

Celá aktualita

Úno 28

NÁVŠTĚVA DĚTÍ ZE TŘÍDY DUHÁČKŮ U PANA MYSLIVCE

V úterý 28. 2. 2023 jsme se vydali na exkurzi k panu myslivci – panu Krčmovi. Po příchodu nás pan Krčma přivítal a zavedl do svého mysliveckého domku. Tam jsme měli možnost vidět jeho nejrůznější trofeje z muflonů, divokého prasete,… Celá aktualita

Úno 24

KARNEVALOVÝ TÝDEN V MŠ

V průběhu masopustního týdne jsme se s dětmi připravovali a těšili na tradiční karneval. Povídali jsme si o tradici masopustu, vyráběli masky, klauny a koláčky ze slaného těsta. Hráli jsme pohybové hry např.: Chodí medvěd, Maso-pust, Na Klibnu aj. Postupně… Celá aktualita

Úno 22

Keramika

V tomto velmi oblíbeném kroužku se děti učí pracovat s hlínou, tvoří netradiční výrobky a seznamují se s modelářskými technikami, prací s glazurou. Kroužek keramiky nejenže rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost, ale díky souhře rukou a myšlení dochází ke… Celá aktualita

Úno 21

Škola v pohybu

Dítě pohybem objevuje sebe, své možnosti, vlastní sílu, učí se být vytrvalé, zvládat neúspěch. Posiluje své tělo i svou psychiku sám, ze své iniciativy. Pohyb jej zkrátka těší, jak je vidět na fotografiích z projektu Škola v pohybu. Tento projekt… Celá aktualita

Úno 10

Školní karneval

Integrovaná tematická výuka se snaží o takovou edukaci, která by byla v souladu s výsledky zkoumání mozku a charakteristiky vývoje dětí. Cílem je učit žáky o skutečném životě probíhajícím právě teď. Žáci si na naší škole mohou sami určovat svůj… Celá aktualita

Úno 10

SRDÍČKOVÉ DNY V MŠ

S blížícím se Valentýnem si připomínáme důležitost lásky, vztahů a přátelství. Třída Duháčků se zaměřila také na emoce a barvy, které v nás vyvolávají. Symbol „srdce“ nás provázel celý týden v různých výtvarných, hudebních, dramatických i sportovních aktivitách. Učili jsme… Celá aktualita

Úno 09

Nepotřebné elektrospotřebiče jsme odevzdali ve sběrném dvoře

Jak si dobře bydlet, žít,

přitom neplýtvat a ušetřit?

Najdi Elektrosaura – Report

 … Celá aktualita

Úno 07

Fašank

Děti ze školní družiny prožily masopustní veselí. Vymyslely vlastní básničky, vyrobily si masky a nakreslily šašky. Při hodovém tvoření se dozvěděly spoustu zajímavých informací o tomto velmi starém zvyku.Věříme, že si fašankový týden tvoření zakončený v maskách velmi užily.… Celá aktualita

Úno 04

Členové kroužku keramiky se činí

Celá aktualita

Úno 04

Našli jsme školního Elektrosaura

Naším cílem je vést děti k přemýšlení nad vlastním chováním a nad tím, jak k vysloužilým elektrospotřebičům přistupují doma v jejich rodinách. Připomínáme, že vysloužilý elektrospotřebič nemusí nikde překážet a už vůbec to není nepotřebný odpad. Naopak – pokud ho… Celá aktualita

Led 12

Pokusy badatelů s pomeranči, prskavkami a magnety

Badatelé objevovali, za jakých podmínek je pomeranč plavec – s kůrou či bez? Zjistili také, že kůra pomeranče je tak trochu prskavka.

Dále zkoušeli, co dokáže feritový a neodymový magnet. Asi nejvíc je zaujalo přitahování mincí a ježek ze železných… Celá aktualita