Základní škola a Mateřská škola Nezdenice

Škola, jako „dílna lidskosti,“ kde každé dítě zažívá radost, rozvíjí vlastní schopnosti v souladu se svými možnostmi. Má možnost projevovat se jako svobodná osobnost, uplatňovat svá práva, učí se plnit si své povinnosti, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, přírodě i k prostředí. Umí spolupracovat a respektuje práci a úspěchy vlastní i druhých.

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Aktuality

Čer 27

Loučení s páťáky, pasování předškoláků

Celá aktualita

Čer 26

Ukončili jsme plavecký kurz na CPA Delfín Uh. Brod

Už se můžeme těšit na mokré vysvědčení! Na něm se rodiče dozví, co jsme během pololetí zvládli za dovednosti ve vodě. Jistě se o prázdninách budou hodit!… Celá aktualita

Čer 25

Klapzubáci byli pasováni na čtenáře

Již tradiční se stala událost pro končící prvňáčky, a to pasování na čtenáře paní knihovnicí v místní knihovně. Knihovna byla vyzdobena dětskou literaturou a paní knihovnice přečetla ukázku z půvabné knížky Hejkalka, která je zde k vypůjčení. Poté následovalo  čtení… Celá aktualita

Čer 25

Loučíme se s páťáky, pasujeme předškoláky – přijďte ve čtvrtek!

 
Vážení rodiče,
ve čtvrtek 27. 6. 2019 v 15. 30 hodin se uskuteční  slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku naší školy a pasování předškoláků.
Program:  15.30 hod – Oficiální zahájení  proslovem  p. ředitelky
–  pasování předškoláků na školáky
-… Celá aktualita

Čer 21

Návštěva páťáků ve škole v Šumicích

V pátek 21. 6. 2019 měli žáci 5. ročníku domluvenou návštěvu šumické ZŠ, do které většina nastoupí po prázdninách. Po přivítání p. ředitelem Michalem  Vrágou se nás ujala naše nastávající třídní učitelka Lenka Matúšová s budoucími spolužáky.  Společně jsme prošli… Celá aktualita

Čer 18

Přírodovědný kroužek zahradníky i detektivy

Celá aktualita

Čer 13

Klapzubáci na ukázce výcviku dravců v Záhorovicích

Dokázali, že umí táhnout za jeden provaz. Kluci, palec nahoru!!!… Celá aktualita

Čer 11

VYSTOUPENÍ BALÓNKOVÉHO KLAUNA V MŠ

Celá aktualita

Čer 06

O pohár starosty

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se konala ve sportovním areálu ZŠ Pod Vinohrady atletická soutěž  „O pohár starosty města Uh. Brod.“ Účast na sportovní akci byla značná, zúčastnilo se jí 140 dětí ze 17 ZŠ okrsku Uh. Brod. Po tradičním… Celá aktualita

Čer 06

VÝLET DO ZÁHOROVIC KE KYSELCE

Ve čtvrtek 6. června jsme se hned ráno vypravili s předškolními dětmi na „velkou“ vycházku do Záhorovic ke kyselce. Cesta nám rychle ubíhala. Pozorovali jsme různý hmyz, určovali květiny, poznávali různé druhy obilí, stromy, keře a zpívali jsme známé písničky.… Celá aktualita

Čer 04

Kreslení křídami

Kreslení křídami před Základní školou patří mezi tradiční činnosti naší veselé družinky. Letos bylo na téma „Za zvířátky do Zoo.“… Celá aktualita

Kvě 31

Školní výlet do Strážnice a Hodonína

 
MDD jsme letos slavili výletem do Strážnice a ZOO v Hodoníně. Strážnický zámek byl původně vodní hrad, založený ve 2. pol. 13. století. Měl strážní funkci (od něj také název města Strážnice). Od 19. stol. je v novorenesanční podobě.… Celá aktualita

Kvě 31

DEN DĚTÍ V MŠ

Na dnešní den děti netrpělivě čekaly. Proto jsme se všichni hned po dopolední svačině přesunuli na školní zahradu, kde nás čekalo „velké sportování“. Po splnění všech 5 sportovních disciplín následovala odměna a nechybělo ani „dětské šampáňo“.  Potom jsme se přesunuli… Celá aktualita

Kvě 29

Relaxační pokus s nenewtonskou kapalinou

Potřebujete balzám na nervy? Vyrobte si atraktivní pokus ze dvou dílů bramborového škrobu a jednoho dílu vody. Při pomalém vnořování nás škrob „pustí“ – chová se jako kapalina. Při prudkém úderu se chová jako pevná látka a předmět či pěst… Celá aktualita

Kvě 23

Sportovní odpoledne

Družinkové odpoledne ve sportovní hale bylo plné energie, zábavy a hlavně pohybu!… Celá aktualita

Kvě 22

Neživá příroda – pokusy s vodou a vzduchem

Dnešní bádání přírodovědného  kroužku bylo na téma neživá příroda. Připravili jsme solný roztok a zítra se podíváme, zda budeme mít krápníky – krystalky soli na niti. Pokoušeli jsme se také hodit co nejvíc mincí do hrnku s vodou, aniž by… Celá aktualita

Kvě 21

HURÁ, MATEŘSKÁ ŠKOLKA JEDE NA VÝLET!

V úterý 21. května jsme se vypravili na výlet do Hodonína. Již cestou autobusem byly děti plné očekávání toho, co dnes prožijí. Nejdřív jsme navštívili „Přístaviště u jezu“ v Hodoníně, kde se děti jako piráti pod vedením „hlavního piráta ČERNOVOUSE“… Celá aktualita

Kvě 16

Učíme se zdravovědu, učíme se pro život

Naši čtvrťáci a zejména páťáci se od konce dubna učí poskytnout pomoc člověku, který je v nesnázích. Mají za sebou kurz s paní záchranářkou Pavlou Sudkovou a panem záchranářem Josefem Zemkem, kterým tímto vřele děkujeme.  Přejeme dětem hodně nových potřebných… Celá aktualita

Kvě 15

Keramický kroužek má krásná dílka

Celá aktualita

Kvě 15

Experimenty přírodovědného kroužku s potravinami

Na dubnových schůzkách přírodovědný kroužek tvořil do školní soutěže komiks na téma našeho úklidu Nezdenic v rámci akce Ukliďme Česko. Zároveň jsme do Recyklohraní bojovali o další body úkolem na téma Člověče, nezlob se a recykluj! Vytvořili jsme dvě stolní… Celá aktualita

Kvě 10

Hledáme fotbalové hvězdičky – TJ Rudice

V pátek dne 10. 5. 2019 jsme  společně s našimi předškoláky byli pozváni do Rudic na sportovní dopoledne, které pořádala TJ Rudice pod záštitou FAČRu /Fotbalová asociace České republiky/s názvem „Hledáme fotbalové hvězdičky“. Na hřišti byly připraveny stanoviště, na kterých… Celá aktualita

Kvě 07

OSLAVUJEME DEN MATEK

V úterý 7. května jsme při příležitosti svátku „Dne matek“ pozvali naše maminky do MŠ. Vítáni byli i tatínkové, babičky, sourozenci a ostatní hosté. Po krátkém úvodním vystoupení děti si maminky s dětmi sedly ke stolečkům a vyrobily si pěkné… Celá aktualita

Kvě 03

Školáci v Praze 2. a 3. května

Po příjezdu do Prahy jsme se ubytovali ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr. V rámci areálu jsme využili pěkný hostel, navštívili farmu hospodářských zvířat, Zdravou Jídelnu i ekozahradu. Po obědě jsme přejeli autobusem na památný Vyšehrad, kde jsme viděli románskou… Celá aktualita

Dub 30

SLET ČARODĚJNICE A ČARODĚJŮ

V úterý 30. 4. se do čarodějnicky vyzdobené mateřské školy začali scházet malí čarodějové a čarodějnice. Čekal je den plný zábavy. Nejdříve se všichni nasvačili u „čarovné hostiny“, kde ochutnali i „kouzelný lektvar“. Pak následovaly různé soutěže, úkoly i let… Celá aktualita

Dub 30

ZÁPIS DO MŠ

Zápis dětí do mateřské  školy  od školního roku  2019/2020
 se uskuteční
v úterý 14. května 2019 od 15.00 do 17.00 hodin
v budově základní a mateřské školy.
 Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od… Celá aktualita

Dub 17

Vynášení Moreny

Příkladem pěkné spolupráce OÚ Nezdenice, souboru Nezdeňánek a ZŠ Nezdenice bylo vynášení Moreny od OÚ do řeky Olšavy. Jarní nálada a nadšení zahnat paní zimu na několik měsíců pryč nás doprovázela na cestě k řece Olšavě. Průvod dětí v čele… Celá aktualita

Dub 16

Ať jsou Velikonoce výstavou jara a báječně si je prožijete!

Celá aktualita

Dub 16

Když je venku pěkné počasí

Školní družinka svůj volný čas nejraději tráví na školní zahradě. Děti relaxují na lanových herních prvcích, houpačkách, v zahradním domečku nebo hrají různé míčové hry. Přirozenou cestou tak rozvíjí své sportovní dovednosti, podporují rovnováhu, koordinační a silové schopnosti i orientaci… Celá aktualita

Dub 16

VYSTOUPENÍ DĚTÍ V DPS

Celá aktualita

Dub 13

Velikonoční jarmark

Jsme rádi, pokud jsme Vás dobře naladili!… Celá aktualita

Dub 12

Dopravní výchova 4. ročníku

Čtvrťáci se letos zúčastnili výuky základů dopravních pravidel, aby dnes 12. 4. 2019 mohli získat „Průkaz cyklisty“. Vyzkoušeli si praktickou jízdu zručnosti na dopravním hřišti, dodržování pravidel i teoretické znalosti v oblasti silničního provozu. Celou výuku vedl zkušený instruktor. Ten… Celá aktualita

Dub 11

DIVADÉLKO V MŠ

Do naší MŠ opět zavítalo maňáskové divadlo „HVĚZDIČKA“ z Hodonína. Děti se nemohly dočkat, až zase uvidí své kamarády – zajíčka, krtečka a myšku. Dnešní pohádka „SKŘÍTEK VÍTEK“ byla zaměřena na ekologii. Děti ji velmi živě sledovaly a správně reagovaly… Celá aktualita

Dub 09

Zdobení velikonoční břízky

Úterní dopoledne se nám naštěstí vyčasilo a chvílemi i vysvitlo sluníčko, tak jsme se s dětmi ze základní školy vydali nazdobit velikonoční břízku před Obecní úřad. Zkrášlili jsme ji neobvyklými barevnými kraslicemi. Připomněli jsme si tak velikonoční tradici a přivítali… Celá aktualita

Dub 09

Velikonoční jarmark bude již 13. dubna od 13.30 hod!

 
 

 

Kulturní a školská komise, ZŠ a MŠ Nezdenice, Nezdeňánek a Tetičky Vás srdečně zvou na Velikoční jarmark
Přijďte se svátečně naladit!… Celá aktualita

Dub 09

HODY, HODY DOPROVODY…

Celá aktualita

Dub 05

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Zvířata v přírodě produkují odpady – některá svlékají kůži (třeba naši raci v akváriu), mění srst, shazují paroží; stromy si vyrobí listí, které na podzim odhazují, tráva usychá… S těmito odpady si příroda dokáže poradit a přetváří je na energii… Celá aktualita

Dub 04

Ze zápisu dětí do 1. třídy ZŠ

Nastávající prvňáčky jsme ve škole při zápisu přivítali pohádkou O FERDOVI MRAVENCOVI A BERUŠCE. Děti za splnění všetečných úkolů dostávaly jednotlivé dílky skládanky s obrázkem koníka. Po sestavení obrázku je čekala velká odměna.
V září se na Vás těšíme!… Celá aktualita

Dub 04

STŘÍPKY Z DĚNÍ V MŠ

Celá aktualita

Dub 02

Ukliďme Česko

Uklidme_svet_uklidme_Cesko_2019_sablona… Celá aktualita

Dub 01

Jaro už je tu!

V družině se objevily v pátek modré slepice,
přes víkend se uhnízdily, snesly pěkné kraslice.
                       V pondělí se přemnožili perníkoví zajíci,
                       skáčou z trouby, neposedí, a jsou jak obr velicí.
                       Sluníčko zas hřeje záda, kdo je čilý, nelení,
                       práce nám… Celá aktualita

Bře 27

Psaní jako za časů rytířů, kouzelná květina, landart aj. aktivity přírodovědného kroužku

Celá aktualita

Bře 26

Florbal

Družinové odpoledne ve sportovní hale bylo plné energie a hlavně pohybu. Na úvod byl nástup a všichni si vyslechli stručná pravidla hry. A už nebránilo tomu, aby začal souboj.… Celá aktualita

Bře 25

EXKURZE ZA DOMÁCÍMI ZVÍŘÁTKY II.

Již podruhé jsme byli pozváni na „farmu“ k rodičům našeho kamaráda. Kromě všech zvířátek, která jsme si prohlédli již na podzim, přibylo jedno velké překvapení – ovečkám se narodila tři jehňátka. Ta se nám líbila ze všeho nejvíce. Děti měly… Celá aktualita

Bře 21

„POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT…“

Dnes jsme se se staršími dětmi vydali vlakem do KD v Uherském Brodě na divadelní představení „Pojďte pane, budeme si hrát“. Děti si kromě kulturního zážitku odnesly také jiný zážitek – cestování vlakem.… Celá aktualita

Bře 20

Brodský zpěváček 2019

Ve středu 20. 3. 2019 se uskutečnila tradiční přehlídka zpěváčků lidových písní – „Brodský zpěváček“, tentokrát již 27. ročník. Tuto akci pro děti ze školních družin organizovala Školní družina Mariánské náměstí ve spolupráci se ŠD Katolickou v Uherském Brodě. Opět… Celá aktualita

Bře 19

VÍTÁNÍ JARA – MORENU NESEME, UTOPIT IDEME…

Celá aktualita

Bře 13

Recyklohraní – příběhy vysloužilého elektra, výroba mini meteostanice

„Neopouštěj staré věci pro nové,…“ – tak se zpívá v písni pánů Uhlíře a Svěráka. V dalším úkolu Recyklohraní jsme se zamýšleli nad příběhy starých vysloužilých elektrospotřebičů, nad recyklací elektroodpadu (inspirací je např. cyklus krátkých filmů Kam s nimi?). Zasmáli… Celá aktualita

Bře 07

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

od školního roku  2019/2020 se uskuteční
 
ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13.30 
v budově základní a mateřské školy.
K zápisu je nutno přihlásit dítě narozené v období
od 1. 9. 2012  –  do 31. 8. 2013.
 
Vážení rodiče,
přineste,… Celá aktualita

Bře 05

Klapzubáci v březnu

Prvňáčci si dnes uvolňovali ruku kresbou žabky jedním tahem. Z výtvorů pak vytvořili „rybník“, ve kterém i plavaly čerstvě vylíhnuté rybičky!… Celá aktualita

Úno 25

KARNEVAL V MŠ

Na dnešní den se všechny děti velice těšily. Již od rána se scházely do vesele vyzdobené třídy různé pohádkové postavy – princezny, víly, kouzelníci… aj. Tance v rytmu diskotéky se střídaly s různými soutěžemi, nescházelo také něco „na zub“. Vládla… Celá aktualita