Základní škola a Mateřská škola Nezdenice

Škola, jako „dílna lidskosti,“ kde každé dítě zažívá radost, rozvíjí vlastní schopnosti v souladu se svými možnostmi. Má možnost projevovat se jako svobodná osobnost, uplatňovat svá práva, učí se plnit si své povinnosti, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, přírodě i k prostředí. Umí spolupracovat a respektuje práci a úspěchy vlastní i druhých.

 

           nahled         šablony

Aktuality

Čer 29

Rozloučení s páťáky a pasování předškoláků

MVI_1923
MVI_1926… Celá aktualita

Čer 29

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY V MŠ

Protože se nám přiblížil konec školního roku a s ním i loučení s našimi budoucími školáky, rozhodli jsme se, že loučení pojmeme pěkně zvesela! Od rána dětem hrála hudba na přání, následně budoucí školáci řekli svůj slib, zatančili svůj závěrečný,… Celá aktualita

Čer 29

Šipkovaná 1., 3. ročníku

Tak už víme, co jsou to fáborky… Celá aktualita

Čer 24

Pozvánka na rozloučení s páťáky a pasování předškoláků 29. 6.

pozvánka rozloučení… Celá aktualita

Čer 23

Prvňáci prohlídli jezírka u Újezdce

Prvňáci se vydali vlakem a pak pochodem do Újezdce k jezírkům, které jsou jednak oživením přírody a zároveň slouží jako přírodní klimatizace. Pozorovali pestrou mokřadní flóru i faunu, k čemuž je navedl dopis od celoroční kamarádky housenky. Při objevu pohozeného… Celá aktualita

Čer 22

Školní výlet 4. ročníku do Bojkovic

V úterý 21. 6. 22 se vydali i žáci 4. ročníku na školní výlet. Po několika návrzích si vybrali Muzeum v Bojkovicích a turistiku zpět do školy se sportovními zastávkami. Ráno jsme
vyrazili vlakem do Bojkovic, se skvělou paní průvodkyní… Celá aktualita

Čer 21

Přerušení provozu školní družiny o hlavních prázdninách

V době hlavních prázdnin od pátku 1. 7. 2022 do středy 31. 8. 2022 bude přerušen provoz školní družiny.… Celá aktualita

Čer 17

VÝLET MATEŘSKÉ ŠKOLY NA RANČ KOSTELANY

Protože se nám blíží konec školního roku a s ním i krásné letní dny, naplánovali jsme i letos školní výlet. Tentokrát jsme se vypravili autobusem na ranč do Kostelan. Před odjezdem byly děti motivované rozhovory, pohybovými hrami a jinými činnostmi… Celá aktualita

Čer 15

Atletická olympiáda

Vybraní žáci 2. – 5. ročníku se ve středu 15. 6. 2022 zúčastnili atletické olympiády 1. stupně základních škol. Závody probíhaly na stadionu II. ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě. Již od rána vládla v našem týmu dobrá nálada, ale… Celá aktualita

Čer 13

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (LEX UKRAJINA)

V souladu s § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nezdenice, okres Uherské Hradiště. Podrobnosti naleznete v příloze č. 1.:
Příloha č. 1: Rozhodnutí… Celá aktualita

Čer 11

Helfíkův kotár

V sobotu dne 11. 6. 2022 jsme se zúčastnili Helfíkova kotáru v Pivečkově lesoparku ve Slavičíně. Jedná se o soutěž pro žáky 5. ročníku ZŠ, která má prověřit znalosti o poskytnutí první pomoci v modelových situacích, které se ale velmi… Celá aktualita

Čer 09

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠK. ROKU 2022/2023

V souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole… Celá aktualita

Čer 07

ZÁPIS DĚTÍ Z UKRAJINY DO MŠ PRO ŠK. ROK 2022/2023

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PV VE ŠK. ROCE 2022-2023… Celá aktualita

Čer 07

Prvňáci na exkurzi na ZŠ praktické v Bojkovicích

Žáci a učitelé v Bojkovicích si připravili pro rodiče a nás, coby zvanou návštěvu, divadélko O vlku a kůzlátkách. Na to navázal společný zpěv písní na přání s kytarovým doprovodem. V celé škole vládla velmi příjemná atmosféra, vzájemná důvěra a… Celá aktualita

Čer 07

HMYZÍ TÝDEN V MŠ A NÁVŠTĚVA U VČELAŘE

Celý týden jsme se s dětmi zaměřili na téma hmyz. Pozorovali jsme ho na louce a zahradě, povídali jsme si o nejznámějších druzích hmyzu. např.: včele, slunéčku sedmitečném, motýlech, brouku roháči aj. Výtvarně a pracovně jsme hmyz ztvárnili, zahráli jsme… Celá aktualita

Čer 03

Barevný dětský den v kulturním areálu Školka v Nezdenicích

Plakát obce a ZŠ a MŠ Nezdenice sliboval barevný dětský den a opravdu byl pestrý nejen barevně, ale zejména na hezké zážitky. Úspěch sklízel skákací hrad, malování na obličej, tvořivé i sportovní aktivity. K tomu všemu zatancoval Nezdeňánek, hrála hudba… Celá aktualita

Čer 02

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V MŠ – STAVITEL MOSTŮ

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 byly děti ze třídy DUHÁČKŮ zapojeny do projektu Malá technická univerzita. Ujala se jich lektorka, která je s pomocí lega a jiných materiálů (demonstrační obrázky, šátky, technické výkresy aj.) vzdělávala v rámci polytechniky. Děti si… Celá aktualita

Čer 01

Badatelé se připravují na prázdniny aneb kterak rozdělat pyramidu

Poslední letošní schůzka badatelů znovu navázala na absolvovaný program Voda v krajině. Končili jsme v něm opékáním špekáčků – dokážeme sami rozdělat oheň alespoň tak, aby přehořel provázek v určitém časovém limitu s omezeným množstvím zápalek? Bylo to napínavé, protože… Celá aktualita

Čer 01

Mezinárodní den dětí u prvňáků

Celá aktualita

Kvě 31

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO ROLNIČKA V MŠ, POHÁDKA CUKRÁRNA U ČARODĚJKY

Celá aktualita

Kvě 31

Květen ve školní družině

Květen nám přinesl krásný svátek – Den matek. Děti připravovaly přáníčka pro maminky, ale i babičky, kterým tento svátek také patří. Kromě přáníček si některé děti odnášely i krásně zdobené skleněné vázičky (ubrouskovou technikou, prstovými barvami nebo přírodním provázkem). Po… Celá aktualita

Kvě 30

Pasování na čtenáře

Celá aktualita

Kvě 25

Voda v krajině aneb pokračování bádání – tentokrát lomu a kyselky

Naši badatelé a žáci 2. ročníku během výukového programu 23. 5. již ve škole dostali první úkol – obrázkové bingo. Cestou ke kyselce pozorovali nejenom, co kde roste, ale hlavně způsoby zadržování vody v obci a krajině – vodní zdroje,… Celá aktualita

Kvě 20

HRAJEME SI V MŠ NA POVOLÁNÍ – TŘÍDA DUHÁČCI

V rámci tématu KAŽDÝ MÁ SVÉ POVOLÁNÍ, PRÁCI ČILI ZAMĚSTNÁNÍ jsme se v období dvou týdnů bavili a učili s dětmi o nejrůznějších tradičních i netradičních povoláních. Upekli jsme si ve třídě chléb jako správní pekaři, zasadili řeřichu, luštěniny a… Celá aktualita

Kvě 20

Sportování ve školní družině

Pohyb je nezbytnou součástí dětí a je velkým přínosem pro jejich zdraví. Nedílnou součástí programu školní družiny je pobyt venku a na školní zahradě. Děti běhají, hrají společně hry. Děti takto vybijí nahromaděnou energii z dopoledního vyučování a užijí si… Celá aktualita

Kvě 12

Třeťáci a páťáci programujíííííí…..

I takhle může vypadat hodina matematiky v 3. a 5.ročníku. 
Máme nového kamaráda Blue – bota. Jupí!!!
IMG_5018
IMG_5023
IMG_5031
IMG_5034… Celá aktualita

Kvě 10

Voda v krajině aneb vzhůru do mokřadu!

Tentokrát žáky 2. ročníku a členy badatelského kroužku čekal praktický program s prvky badatelsky orientovaného učení ve spolupráci s ekologickým institutem Veronica. Hledali odpovědi např. na tyto otázky: Jaký je rozdíl mezi tekoucí a stojatou vodou? Kde všude můžeme vodu… Celá aktualita

Kvě 05

Velká kompostová výzva

Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká například při údržbě zeleně (posekaná tráva, spadané listí, spadané ovoce, plevel ze záhonků, uřezané větve) a také v domácnostech. Větší množství bioodpadu, například ze zahrádky, můžete odvést do hnědých kontejnerů či sběrných… Celá aktualita

Dub 29

REJ ČARODĚJNIC V MŠ

Tento týden se tradičně v MŠ konal „Rej čarodějnic“. Celý týden jsme si s dětmi povídali o tradici pálení čarodějnic, zpívali písničky, tvořili a hráli různé hry na toto téma a namotivovali jsme se tak na čtvrteční zábavné dopoledne na… Celá aktualita

Dub 29

Pálení čarodějnice 1. ročníku

Zatím neviditelnou čarodějnici velmi zlobí naše úspěšné plnění úkolů ve čtení i počítání, naše písničky a tanečky, náš ochranný amulet na krku, připravené ohniště, objevení její kouzelné hůlky, kropení její potravy – hmyzu neboli havěti, zdobení májky jako láskyplný projev…… Celá aktualita

Dub 29

Žáci 4. ročníku na Mc Donald´s cup

V pátek dne 29. 4. 22 se žáci 4. ročníku zúčastnili okrskové soutěže v minikopané – Mc Donald´s cup v Uherském Brodě. Byli jsme ve skupině se Stráním a Hradčovicemi a po výhře a remíze jsme nakonec lepším skóre vybojovali… Celá aktualita

Dub 29

Živá zahrada

Dne 29. dubna se uskutečnil na obecní a školní zahradě výukový program společnosti Veronica Živá zahrada. Žáci 2. – 5. ročníku se seznámili s různými typy zahrad, hledali a určovali vhodná místa pro život různým živočichům a také zkoumali bezobratlé… Celá aktualita

Dub 29

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ

Rozhodnutí o přijetí – registrační čísla… Celá aktualita

Dub 25

Co to bzučí za humny aneb ze života včel

Děti mateřské školky a 1. ročníku ZŠ dnes poznávaly neobyčejný život včel medonosných. Program  ekologického institutu Veronica byl plný zábavných a naučných her a aktivit, které žákům přiblížily fungování včelstev a jejich význam v přírodě. Žáci se učili rozeznávat vývojová… Celá aktualita

Dub 22

Den Země na ZŠ

Víte, kdy je důvod k oslavám největší? Přece tehdy, když slaví co největší počet lidí, když je smyslem oslav zdravý vzduch a čistá příroda, když slaví celá naše matička Země!
Den Země
 je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná… Celá aktualita

Dub 21

DEN ZEMĚ V MŠ

Jako každým rokem jsme společně v mateřské škole oslavili „DEN ZEMĚ“. Během celého týdne jsme si povídali o planetě Zemi, třídění odpadu a o koloběhu vody. Hráli jsme různé tematické hry a také jsme tvořily výrobky zaměřené na recyklaci a… Celá aktualita

Dub 20

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ A ZŠ V DPS

Doufáme, že pásmo jarních tanečků, písniček a básniček potěšilo nejedno srdce.… Celá aktualita

Dub 14

VELIKONOČNÍ TÝDEN V MŠ

V tomto týdnu jsme se společně s dětmi začali intenzivně připravovat na Velikonoce. Učili jsme se jarní básničky, písničky a tanečky. Povídali jsme si o velikonočních tradicích a některé z nich si i vyzkoušeli. Vyrobili jsme velikonoční přání pro rodiče,… Celá aktualita

Dub 14

4. ročník na dopravním hřišti

Ve středu 13. 4. 2022  žáci 4. ročníku jeli na dopravní hřiště do Uherského Brodu. Nejprve si zopakovali teorii, poté i bezpečnou jízdu a pak je čekal test i zkouška z jízd. Sice se občas chybička objevila, ale nakonec všichni… Celá aktualita

Dub 13

Vynášení Moreny

Už jste někdy vynášeli smrtku, Moranu nebo Mařenu? Prastarý rituál má něco do sebe: můžete se rozloučit nejenom se zimou, ale symbolicky se vším, co vás trápí. Jaro pak přivítáte s novou energií. Tak školáci, do toho!
„Nesem, nesem Mařenu,… Celá aktualita

Dub 12

Velikonoční bojovka

Těsně před samými svátky proběhlo družinové soutěživé odpoledne „ O VELIKONOČNÍHO ZAJÍCE¨“. Soutěžilo se v běhu přes překážky, běhu s vejcem, předávání kruhů, válení sudů, skákání žabáků apod. Každý soutěžící si zasloužil diplom s pochvalou, hlavní cenou byl velikonoční balíček.… Celá aktualita

Dub 08

Ruce v pohybu – velikonoční tvoření

S příchodem prvního jarního měsíce nastala i změna tématu kreativních činností dětí ve školní družině. V měsíci dubnu žije naše školní družina přípravami na Velikonoce. V rámci zájmových činností zhotovovaly děti různé prostřihované dekorace na okna, vyráběly přáníčka a velikonoční… Celá aktualita

Dub 06

KERAMIKA JE RADOST

V naší dílně se nezahálí. Každý týden vyrobíme tolik nádherných výrobků, které si hned jak to jde odnáší děti domů. Tematicky přivoláváme jaro, ale mimo jiné se aktuálně těšíme, až nám vyschnou aromalampy nebo hrnečky, mýdlenky či výrobky dle vlastní… Celá aktualita

Dub 06

KAMARÁDI Z PTAČÍ ŘÍŠE

LÍSKA, z. s. vyhlašuje dubnovou výzvu pro děti a školy KAMARÁDI Z PTAČÍ ŘÍŠE. Vypracovali jsme s badateli dva soutěžní úkoly:

KDO TO JE? Ptačí hádanka: Na stromě zná každý kout, černobílý _ _ _ _ _ _ _ _… Celá aktualita

Dub 05

POHÁDKOVÝ ZÁPIS DO ZŠ

Dne 5. 4. 2022 proběhl zápis do základní školy a celý se nesl v duchu pohádek. Naše malé předškoláky přivítali žáci 5. ročníku v roli krále, královny, princezny a dvorního šaška. O zábavu bylo postaráno. Děti malovaly obrázky do královské… Celá aktualita

Dub 05

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do mateřské školy
od školního roku 2022/2023
se uskuteční 
ve čtvrtek 5. května 2022 od 15:30 do 17:00 hodin
v budově základní a mateřské školy.
Pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je od… Celá aktualita

Dub 04

Programy prevence ve 2. pololetí 2021/2022

Zaměření preventivních programů vychází ze školního dokumentu (Minimální preventivní program), který je naplánován vždy na jeden školní rok a reaguje na aktuální analýzu výskytu rizikového chování ve škole. V uplynulém měsíci proběhly dva výukové programy s názvem „Každý jsme jiný“… Celá aktualita

Dub 01

TÝDEN S DOMÁCÍMI ZVÍŘÁTKY V MŠ

V týdnu s domácími zvířátky jsme si s dětmi pomocí různých obrázků, her a činností procvičili pojmenovávání domácích zvířátek a jejich rodin. Povídali jsme si o jejich obydlí, potravě a užitku. Vyzkoušeli jsme si pokusy s vajíčky a vyrobili si… Celá aktualita

Dub 01

Zdobení velikonoční břízky

Jako každý rok se školní družina zapojila do výzdoby velikonoční břízky před OÚ. Děti nejenom zdobily vajíčka, ale zároveň se formou soutěžního kvízu dozvěděly něco o velikonočních tradicích.… Celá aktualita

Bře 30

Třídní odměna – výlet na Rasovou

Ve středu 30. 3. se uskutečnila třídní odměna 3. a 5.ročníku. Společně jsme si odhlasovali výlet na Rasovou a opékání u rozhledny v Bystřici pod Lopeníkem. I když počasí nebylo úplně ideální, všichni jsme si to společně užili.
IMG_3982
IMG_3960… Celá aktualita