Základní škola a Mateřská škola Nezdenice

Škola, jako „dílna lidskosti,“ kde každé dítě zažívá radost, rozvíjí vlastní schopnosti v souladu se svými možnostmi. Má možnost projevovat se jako svobodná osobnost, uplatňovat svá práva, učí se plnit si své povinnosti, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, přírodě i k prostředí. Umí spolupracovat a respektuje práci a úspěchy vlastní i druhých.

                EU2             šablony

Aktuality

Kvě 12

Vyučování na školní zahradě

Tento týden výuka výtvarné a pracovní výchovy v 5. ročníku probíhala venku. Páťáci se stali autory děl tvořených s volnou tématikou. Poté jsme se společně zúčastnili výstavy, abychom si prohlédli unikátní díla. Autoři představili své práce a povyprávěli nám příběh,… Celá aktualita

Kvě 07

HURÁ, KONEČNĚ KERAMIKA!

Se začátkem nového kalendářního roku zůstala společně se zavřením školy uzavřena i naše keramická dílna, kde jsme zanechali i naše rozpracované výrobky. Když jsme se dozvěděli, že se budeme moci vrátit zpátky do školy, zaplesaly i naše tvořivé duše. Dílnu… Celá aktualita

Kvě 07

Blahopřejeme maminkám ke svátku

Celé své srdíčko
chci ti dát, matičko.
Za tvou lásku,
za tvou starost,
chci ti dělat
samou radost!
 
MVI_Den matek… Celá aktualita

Kvě 07

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. 5. 2021 se mateřské školy budou otvírat pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí od 10. 5. 2021.… Celá aktualita

Dub 30

Pálení čarodějnic 30. 4.

„Myší ocas, hadí jed, kuří noha, tlustá čára, ať je kouzlo všude hned!!!“

   Každým rokem z 30. 4. na 1. 5. je magická Filipojakubská noc, která je opředená řadou rituálů. Tuto noc mohou  čarodějnice řádit na svém sletu. Na ochranu… Celá aktualita

Dub 30

Modrá voda čtvrťákům za odměnu

V pátek 30. 4. 2021 čekala čtvrťáky třídní odměna. Vydali se na výšlap na Modrou vodu. Autobusem přijeli do Komně a odtud šli pěšky i zpáteční cestou do Nezdenic. V lese potkali spoustu mloků, což byl pro ně velký zážitek.… Celá aktualita

Dub 23

Galerie školní družiny

Kreslíme, tvoříme, hrajeme společenské, deskové i námětové hry, lodě a piškvorky, stavíme z Lega i plastových tyčinek a panáčků. Díky příznivému počasí se snažíme svůj volný čas trávit co nejvíce venku, na školní zahradě, vycházkami podél řeky Olšavy nebo procházkami… Celá aktualita

Dub 22

Voda je život aneb nebuď plejtvák

Ve sběrové soutěži Recyklohraní Starý mobil pro Remobil se podařilo v ČR vybrat 7 953 mobilních telefonů. Děkujeme všem, kdo se zapojili!
Dalším úkolem pro přírodovědný kroužek od Recyklohraní bylo vymyslet reklamní kampaň, která lidem napoví, jak snížit spotřebu vody. … Celá aktualita

Dub 22

Den Země

„Chválím tě, Země má…“ Ke svátku ti přejeme průzračnou vodu, voňavý vzduch, nádherné barvy a radostný život…
zahrada Jáša
https://docs.google.com/presentation/d/11idMMIzisukrVD
PmWUgZqJhX2GMWnHhfvtNj976xAHg/edit#slide=id.p… Celá aktualita

Dub 10

Otevření ZŠ od pondělí 12. 4. 2021

„Vedení Zlínského kraje se dohodlo ve čtvrtek 8. dubna v součinnosti s Hygienickou stanicí Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví o zařazení Zlínského kraje do režimu pro otevření škol ve stejné podobě, jako v ostatních částech České republiky. Otevřením škol a… Celá aktualita

Dub 10

OTEVŘENÍ MŠ OD PONDĚLÍ 12. 4. 2021

V pondělí dne 12. 4. 2021 je zahájen provoz MŠ pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:
Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní… Celá aktualita

Dub 08

Školní družina na dálku

Zdravíme všechny děti a jejich rodiče! Jak děti z družinky tráví čas? Děti malují, vyrábějí nebo tvoří.… Celá aktualita

Bře 31

Naši mladší školáci bedlivě pozorují změny v přírodě

Celá aktualita

Bře 30

Příjemné prožití Velikonoc!

Zazpíváme zvesela hezky od začátku,
máme zlaté mazance, vajec na ošatku.
Zazpíváme zvesela, ale to jen krátce,
dojedli jsme mazance a je po pomlázce.

VESELÉ VELIKONOCE!
On-line hodiny 1. ročník Velikonoce… Celá aktualita

Bře 30

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vzhledem k aktuální situaci jsme výuku přizpůsobili a také naše mateřská škola přešla na distanční vzdělávání. Nejen povinní předškoláci, ale dokonce spousta malých šikovných dětiček se do distanční výuky zapojila dobrovolně. V rámci uplynulých týdnů jsme společně přivítali jaro, vydali… Celá aktualita

Bře 25

Ukliďme Česko

 
Hlavním jarním úklidovým dnem v roce 2021 byla sobota 27. března.  Děkujeme všem zúčastněným za odlehčení přírodě, Česko díky Vám znatelně prokouklo! 
https://www.youtube.com/watch?v=kuOwJr_lR4w

Úklidu s parťáky sice doba zrovna nepřeje, ale i tak můžete vyrazit do akce a užít… Celá aktualita

Bře 25

Velikonoční tvoření ve 4. a 5. třídě

Velikonoce jsou jedním z nejkrásnějších svátků, které u nás slavíme. Se čtvrťáky a páťáky jsme se rozhodli vytvořit velikonočního zajíčka z papíru jako zápich. Také jsme zkoušeli zasadit řeřichu a obilí do skořápek od vajíček. Sami se podívejte na výsledek,… Celá aktualita

Bře 24

Čtvrťáci objevují jaro!

Čtvrťáci se na chvíli stali fotografy a vydali se do přírody na výzvědy. Hledali projevy jara, rostoucí květiny, pupeny na stromech a myslíme, že se jim to podařilo. Podívejte se sami… Celá aktualita

Bře 18

VYHLÁŠENÍ ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

PŘIJETÍ ŽÁDOSTÍ:  OD 1. DUBNA DO 30. DUBNA 2021
Vážení rodiče, milé děti, 
vzhledem k současné epidemické situaci a dle pokynů MŠMT bude letošní zápis do 1. ročníku probíhat formálním způsobem předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.  … Celá aktualita

Bře 15

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do mateřské školy
od školního roku 2021/2022
 
se uskuteční
 od 2. května do 16. května 2021
pouze distančně předáním dokumentace (do datové schránky školy, e-mailem s uznaným elektronickým podpisem, poštou) nezbytné k přijetí dítěte.
Pro děti, které do… Celá aktualita

Úno 28

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým… Celá aktualita

Úno 26

Potěšení z prezenční výuky

Rodičové, jste zvědaví, co nového a jak se prvňáčci učili během února?
Podívejte se na ně…

Interaktivní prezentace Lidé na Zemi:
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSM3w4kmI9DgBKRyAUc8xaOTidhECTjl4StlAsL0aMfJK9Nqj4WPMGzT3WOXBeR-cdWV7Jc5nbM8I21/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&slide=id.p… Celá aktualita

Úno 26

Pokusy, které baví

Do naší školky přijeli dva CHEMICI v bílém a přivezli nám radost v podobě objevování zatím nepoznaného.

Hlavním cílem projektu „Pokusy, které baví“, je

motivace pro prvotní směrování zájmu dětí o přírodovědné zkoumání (výbuch barevné Sopky) 
nácvik a rozvoj schopností… Celá aktualita

Úno 25

Měření v prvouce

V prvouce se třeťáci ve čtvrtek věnovali pokusům a měření. Měřili hmotnost, délku, objem, teplotu a čas. V oblasti měření hmotnosti vážili knihu, školní potřeby. V oblasti délky se zaměřili na délku dveří, lavice nebo také tabule. Dále pak měřili… Celá aktualita

Úno 25

Věda je zábava

Hlavním cílem při provádění pokusů nejsou poznatky dětí, ale:
• motivace pro prvotní směrování zájmu dětí o přírodovědné zkoumání a později i vzdělávání
• nácvik a rozvoj schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a  konce
• nácvik prvotního stanovování… Celá aktualita

Úno 25

KARNEVAL V MŠ

Celá aktualita

Úno 16

Tematická výuka – fašank

Tematická výuka nabízí žákům poznávání v širších souvislostech. Stává se tak pro ně srozumitelnější, příjemnější a efektivnější než tradiční způsoby výuky. Chceme u dětí rozvíjet zájem o naše tradice. Téma FAŠANKU jsme v rámci tříd zpracovali různými způsoby prezenčně i… Celá aktualita

Úno 11

R O Z H O D N U T Í

UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o… Celá aktualita

Úno 01

R O Z H O D N U T Í

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně… Celá aktualita

Led 31

INFORMACE K UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ V NEZDENICÍCH

KHS Zlínského kraje oznámila, že v pondělí 1. 2. 2021 vydá rozhodnutí o uzavření Mateřské školy Nezdenice od 1. 2. 2021 do odvolání z důvodů epidemiologické situace.… Celá aktualita

Led 29

STŘÍPKY Z DĚNÍ V MŠ

Celá aktualita

Led 28

Za co dostali prvňáci své první vysvědčení?

Za to, jak jsou báječní…… Celá aktualita

Led 28

Pokračujeme v lovu Vašich vysloužilých mobilů

Mobil má mamutí dopady na naše životní prostředí, proto jsme se zapojili do sběru těch vysloužilých.
Budeme moc rádi, pokud svůj starý mobil přijdete do školy odevzdat (nebo po školácích pošlete) v průběhu sběrové kampaně se soutěží s názvem Starý… Celá aktualita

Led 28

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 — vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února
— pro předávání vysvědčení… Celá aktualita

Led 22

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,
provoz škol a školských zařízení v týdnu od… Celá aktualita

Led 20

Tučňáci na ledu

Nejen zimními radovánkami venku tráví čas děti ze školní družiny. Také rády tvoří a malují. Učí se tak různým výtvarným technikám nebo také recyklaci různých materiálů. Třeba z ruliček od toaletního papíru se dají vytvořit tučňáci a z polystyrenu může… Celá aktualita

Led 19

Jak se daří objevování Zetíkovi a jeho kamarádům v lednu?

No jen se podívejte… Celá aktualita

Led 17

Distanční výuka probíhá tvořivě ve 4. a 5. ročníku

Distanční výuka ve 4. ročníku aktuálně probíhá tvořivou formou. Čtvrťáci se pustili do výroby krmítek pro ptáčky z pet-lahví a ze dřeva. Jejich díla se jim moc povedla, jak můžete sami vidět. Také měli mandarinkovou výzvu, které se zúčastnili i… Celá aktualita

Led 14

Družinové sněhovánky

Hola, hola, sníh nás volá. Pojďte děti rychle ven, ať si snížku užijem!
„Postavil jsem sněhuláka v družině, aby hlídal meluzínu v komíně. A on stál jako pán a já musel hlídat sám.“… Celá aktualita

Led 13

Konečně sněží!!!

Mrazík
Potkal mrazík metelici,
do tance se dali.
Náruč peří nad vesnici přitom rozsypali.
Padá peří po peříčku,
už jich závěj leží.
Honzík volá na Aničku: Zima je tu! Sněží!… Celá aktualita

Led 08

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021
Usnesením Vlády České republiky… Celá aktualita

Led 08

Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilních telefonů na životní prostředí

Členové přírodovědného kroužku se  proměnili v LOVCE A SBĚRAČE a ve svém okolí „loví“ vysloužilé mobilní telefony, které se nejčastěji nachází v pravěké jeskyni zvané šuplík.
Přineste je prosím i Vy v lednu či únoru do školy (můžete je odevzdat… Celá aktualita

Led 07

Ptačí hodinka již tento víkend

Česká společnost ornitologická zve širokou veřejnost ke sčítání ptactva . Do tzv. Ptačí hodinky se může zapojit prakticky každý z nás.  Pozorujte a sčítejte ptáky na krmítku, kdykoliv od 8. do 10. ledna. Je to snadné, zabere to jen hodinu… Celá aktualita

Led 02

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

Znamená to, že do školy… Celá aktualita

Pro 18

Školáci Vám přejí krásné prožití vánočních svátků a zdraví, štěstí do roku 2021

Celá aktualita

Pro 17

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ …

Na bílém obláčku andílek maličký,
prstíčky rozsvítí sněhové hvězdičky.
Jednu vám posílá i s přáním od srdce,
ať s láskou prožijem letošní Vánoce.
VESELÉ VÁNOCE PŘEJÍ
DĚTI A ZAMĚSTNANCI MŠ.… Celá aktualita

Pro 11

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V MŠ

V tomto týdnu jsme si s dětmi vyzkoušeli různorodé činnosti spojené s přípravou na Vánoce. Zdobili jsme vánoční stromeček, pekli perníčky, vánoční cukroví, zdobili třídy a společně jsme se u rozsvíceného vánočního stromečku naučili koledy, vánoční písničky a básničky.… Celá aktualita

Pro 09

Vánoční nadílka zvířátkům v lese

Bez vánoční nadílky zvířátkům do krmelce by členové přírodovědného kroužku neměli ty pravé adventní dny…… Celá aktualita

Pro 04

Mikuláš naděloval na ZŠ a MŠ

„Mikuláši, Mikuláši,
sníh se na tvé vousy snáší.
Bílé vousy, bílý plášť,
copak pro nás asi máš?“

 … Celá aktualita

Pro 01

Brzy přijde Mikuláš

Začátek prosince už je tady a s ním i příchod Mikuláše, anděla a čerta. Pro některé je to očekávání radostné, jiné děti mají obavu. My se ale nebojíme, na čerta se připravíme!
 … Celá aktualita