Stravné

Stravné Základní škola a Mateřská škola Nezdenice:

 Změna stravného pro strávníky 3 – 6 let a 6  – 7 let z důvodu novelizace  vyhlášky č. 107/205 sb. o školním stravování. Stravné se navyšuje o 5kč.

Ceny stravného platící od 1.9.2021

Děti MŠ

Strávníci 3 – 6 let

Přesnídávka          8,00 Kč – 4,00 Kč nápoj

Oběd                       20,00 Kč

Svačina                   8,00 Kč

Celkem:              40,00 Kč

Strávníci 6 – 7 let

Přesnídávka             9,00 Kč – 4,00Kč nápoj

Oběd                         23,00 Kč

svačina                     8,00Kč

Celkem                  44,00 Kč

 

Žáci ZŠ

Strávníci 7 – 10 let

Oběd                         23,00Kč

 

Strávníci 11 – 14 let

Oběd                         25,00Kč

 

 

 

 

Informace pro rodiče ke zřízení inkasa

- Vyplnit přihlášku ke stravování  pro každé dítě( strávníka) zvlášť ( pokud jsou ve škole, školce sourozenci, je nutné vyplnit tolik přihlášek, kolik má být přihlášeno strávníků).

-  Rodiče obdrží od vedoucí školní jídelny „Souhlas k inkasu“.

Příkaz je možno vyřídit:

1)      Přímo ve vaší bance

2)      Přes internet ( v tom případě následně doložit doklad o svolení k inkasu)

Vždy 15.den následujícího měsíce vám bude z účtu inkasovány pouze projedené obědy za minulý měsíc.

V případě více sourozenců – příkaz k inkasu navýšit na minimální částku dle počtu strávníků.

Příklad:

1 dítě MŠ =   900,-Kč                      1 dítě ZŠ =    600,-Kč                     1 zaměstnanec ZŠ =   700,-Kč

2děti MŠ =   1  800,-Kč                   2 děti ZŠ =    1 200,-Kč

1dítě MŠ + 1 dítě ZŠ = 900 + 600 = 1 500,-Kč

2 děti MŠ + 1 dítě ZŠ = 1 800 + 600 = 2 400,-Kč

1 dítě MŠ + 2 děti ZŠ = 900 + 1 200 = 2100,-Kč

 

Pro hladký průběh inkasní platby je třeba zajistit  ve výše uvedeném termínu dostatečný finanční limit.

Jakékoli změny ohledně souhlasu k inkasu je třeba ihned hlásit vedoucí školní jídelny.