Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Stravné

Stravné Základní škola a Mateřská škola Nezdenice:

 Z důvodu neustálého růstu cen potravin musíme přistoupit ke zdražení obědů od 19.2023

Ceny stravného platí od 1.9.2023

Strávníci 3 – 6 let                          Finanční norma na potraviny

Přesnídávka                                                       9,00,- Kč

Oběd                                                                 26,00,- Kč

Svačina                                                               9,00,- Kč

Nápoj                                                                  4,00,- Kč

Celkem                                                             48,00,- Kč

 

Strávníci 6 – 7 let      

Přesnídávka                                                      9,00,- Kč

Oběd                                                                30,00,- Kč

Svačina                                                              9,00,- Kč

Nápoj                                                                 4,00,- Kč

Celkem                                                            52,00,- Kč

Žáci Základní školy

Strávníci 7 – 10 let

Oběd                                                               30,00,- Kč

Strávníci 11 – 14 let

Oběd                                                               32,00,- Kč

Strávníci starší 15 let a více, zaměstnanci ZŠ a MŠ

Oběd                                                               42,00,- Kč

 Strávníci cizí

Oběd                                                               89,00,- Kč

 

Informace pro rodiče ke zřízení inkasa

– Vyplnit přihlášku ke stravování  pro každé dítě( strávníka) zvlášť ( pokud jsou ve škole, školce sourozenci, je nutné vyplnit tolik přihlášek, kolik má být přihlášeno strávníků).

–  Rodiče obdrží od vedoucí školní jídelny „Souhlas k inkasu“.

Příkaz je možno vyřídit:

1)      Přímo ve vaší bance

2)      Přes internet ( v tom případě následně doložit doklad o svolení k inkasu)

Vždy 15.den následujícího měsíce vám bude z účtu inkasovány pouze projedené obědy za minulý měsíc.

V případě více sourozenců – příkaz k inkasu navýšit na minimální částku dle počtu strávníků.

Příklad:

1 dítě MŠ =   1 400,- Kč                      1 dítě ZŠ =    900,- Kč                     1 zaměstnanec ZŠ =   1 000,- Kč

2děti MŠ =   2 800,- Kč                   2 děti ZŠ =    1 800,- Kč

1dítě MŠ + 1 dítě ZŠ = 1 400 + 900 = 2 300,- Kč

2 děti MŠ + 1 dítě ZŠ = 2 800 + 900 = 3 700,- Kč

1 dítě MŠ + 2 děti ZŠ = 1 400 +  1 800 = 3 200,- Kč

Pro hladký průběh inkasní platby je třeba zajistit  ve výše uvedeném termínu dostatečný finanční limit.

Jakékoli změny ohledně souhlasu k inkasu je třeba ihned hlásit vedoucí školní jídelny.