Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Stravné

Stravné Základní škola a Mateřská škola Nezdenice:

 Z důvodu neustálého růstu cen potravin musíme přistoupit ke zdražení obědů od 1.9.2022.

Ceny stravného platí od 1.9.2022

Žáci Mateřské školy

Strávníci 3 – 6 let                          Finanční norma na potraviny

Přesnídávka                                                       8,00,- Kč

Oběd                                                                 25,00,- Kč

Svačina                                                               8,00,- Kč

Nápoj                                                                  4,00,- Kč

Celkem                                                             45,00,- Kč

 

Strávníci 6 – 7 let      

Přesnídávka                                                      9,00,- Kč

Oběd                                                                28,00,- Kč

Svačina                                                              8,00,- Kč

Nápoj                                                                 4,00,- Kč

Celkem                                                            49,00,- Kč

 

Žáci Základní školy

Strávníci 7 – 10 let

Oběd                                                               28,00,- Kč

Strávníci 11 – 14 let

Oběd                                                               30,00,- Kč

 

 

Ceny stravného platící od 1.9.2021

Děti MŠ

Strávníci 3 – 6 let

Přesnídávka          8,00 Kč – 4,00 Kč nápoj

Oběd                       20,00 Kč

Svačina                   8,00 Kč

Celkem:              40,00 Kč

Strávníci 6 – 7 let

Přesnídávka             9,00 Kč – 4,00 Kč nápoj

Oběd                         23,00 Kč

svačina                     8,00 Kč

Celkem                  44,00 Kč

 

Žáci ZŠ

Strávníci 7 – 10 let

Oběd                         23,00 Kč

 

Strávníci 11 – 14 let

Oběd                         25,00 Kč

 

 

 

 

Informace pro rodiče ke zřízení inkasa

– Vyplnit přihlášku ke stravování  pro každé dítě( strávníka) zvlášť ( pokud jsou ve škole, školce sourozenci, je nutné vyplnit tolik přihlášek, kolik má být přihlášeno strávníků).

–  Rodiče obdrží od vedoucí školní jídelny „Souhlas k inkasu“.

Příkaz je možno vyřídit:

1)      Přímo ve vaší bance

2)      Přes internet ( v tom případě následně doložit doklad o svolení k inkasu)

Vždy 15.den následujícího měsíce vám bude z účtu inkasovány pouze projedené obědy za minulý měsíc.

V případě více sourozenců – příkaz k inkasu navýšit na minimální částku dle počtu strávníků.

Příklad:

1 dítě MŠ =   1 400,- Kč                      1 dítě ZŠ =    900,- Kč                     1 zaměstnanec ZŠ =   1 000,- Kč

2děti MŠ =   2 800,- Kč                   2 děti ZŠ =    1 800,- Kč

1dítě MŠ + 1 dítě ZŠ = 1 400 + 900 = 2 300,- Kč

2 děti MŠ + 1 dítě ZŠ = 2 800 + 900 = 3 700,- Kč

1 dítě MŠ + 2 děti ZŠ = 1 400 +  1 800 = 3 200,- Kč

 

Pro hladký průběh inkasní platby je třeba zajistit  ve výše uvedeném termínu dostatečný finanční limit.

Jakékoli změny ohledně souhlasu k inkasu je třeba ihned hlásit vedoucí školní jídelny.