Dokumenty, kontakt

Školní družina

Motto: „Každý den s úsměvem…“Sluníčko-motto ŠD

Tel:  572 632 204 , mobil: 608 107 400

Radka Polanská, vychovatelka;  radka.polanska@zsnezdenice.cz

Provozní doba: 11.40 – 15.30 hod.

Vnitřní řád školní družiny

Úplata ve školní družině

Školní vzdělávací program pro školní družinu je k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

ROČNÍ VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

pro rok 2017/2018

Září:   „ My a naše družina“

 • Seznámení se školním řádem a řádem ŠD – bezpečnost
 • Seznamujeme se s pravidly ŠD a organizací života ve škole
 • Provoz školní jídelny – hygiena, stolování…
 • Bezpečná cesta do školy (vytvoření mapy Nezdenic)
 • Poznáváme nejbližší okolí (škola, domov, orientace)
 • Osvojujeme si základy osobní hygieny a pečujeme o zdraví své i ostatních (mytí rukou, předcházení úrazům)
 • Pozorujeme začínající změny v přírodě
 • 22. 9. Podzimní rovnodennost, 1. podzimní den
 • Zábavné hry na školní zahradě, ve sportovní hale a v přírodě

Říjen:  „Jak voní podzim“

 • Pozorujeme proměny přírody
 • Podzim na zahradě a v přírodě, sběr přírodnin, výroba „Podzimníčků“
 • Co nám dala příroda – jakou znám zeleninu
 • Vzájemná komunikace, kamarádství, tolerance a úcta k lidem i věcem
 • Využíváme počasí ke sportovním  aktivitám venku i v hale
 • Seznamujeme se s rostlinami, které rostou v lese, sadě, na zahradě (výtvarné zpracování)
 • Lisujeme listy a rostliny…
 • Výroba draků, drakiáda na hřišti, soutěže o nejlepšího drak….

Listopad:  „Strašidel se nebojíme“

 • Strašidel se nebojíme – dlabání dýní, výroba strašidýlek – Dušičky (Halloween )
 • Správná životospráva
 • Práce s přírodninami – obrázky z podzimních vylisovaných listů a přírodních materiálů, podzimní strom, korále, tiskátka a panáčci z brambor
 • Soutěž ve skocích přes švihadlo, přeskakování lana, probíhání lana
 • Pobyt na školním hřišti,zahradě, pískovišti a v tělocvičně –závodivé rychlostní hry (míče,obruče, švihadla, netradiční náčiní..)
 • Zdravé zuby – projekt

Prosinec:  „Vánoce a Adventní čas“

 • Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky (Mikuláš, Ježíšek)
 • Vyrábíme adventní věnce – vánoční dílničky
 • Výzdoba třídy – výroba ozdob, vystřihujeme sněhové vločky
 • Pozorujeme vánoční výzdobu v naší obci o v okolí -  při pobytu venku
 • Živočichové v zimě – vycházka ke krmelci
 • Vyrábíme vánoční přáníčka a dárky, zpíváme koledy
 • Vánoční jarmark
 • 21. 12. – Zimní slunovrat, 1. zimní den

Leden : „ Paní zima a její radovánky“

 • Stavby ze sněhu, sledujeme stopy zvířat
 • Pomáháme přezimovat našim ptáčkům – sypeme do krmítek
 • Zimní sporty  (hry na sněhu) – koulování, bobování, bezpečnost při zim. sportech
 • Výtvarné práce se zimní tématikou –  malování, koláže, vystřihovánky…
 • Výroba dárků pro nastávající prváčky
 • Kvízy, hádanky, tajenky se zimní tématikou
 • Chráním své zdraví – jak se správně oblékáme dle ročních dob
 • První pomoc při omrzlinách

Únor : „ Cesta ke zdraví“

 • Moje tělo, moje zdraví – otužování, zdravý životní styl, zdravá výživa, hygiena..
 • Jak předcházet úrazům
 • IZS – integrovaný záchranný systém, důležitá telefonní čísla..
 • Zásady 1. pomoci – zvládnu pomoc kamarádovi ?
 • Sportovní aktivity dle počasí venku i ve sportovní hale
 • Stolní a společenské hry v rámci kolektivu
 • Výroba masek na fašank
 • Fašankové veselí ve škole
 • Relaxace při hudbě, četbě, poslechu..

Březen :  „ Kniha – můj přítel“

 • Březen – měsíc knihy  (výstava knih, společná četba, výtvarné zpracování ..)
 • Příroda na jaře – vycházky, první jarní květiny, výzdoba ŠD
 • Dárečky ke dni žen
 • Výrobky s velikonoční tématikou, velikonoční výzdoba ŠD
 • Práce se nebojíme, zahradu si zkulturníme – jarní úklid šk. zahrady
 • Divadelní zpracování pohádky – dle výběru dětí
 • 20. 3. – jarní rovnodennost, první jarní den
 • Sportovní aktivity dle počasí – zahrada, hřiště, hala

Duben :  „ Planeta Země slaví“

 • 22. 4. – Den Země  (pečujeme o živou i neživou přírodu, třídíme odpad, výtvarné práce..)
 • Oslava – jak slaví dospělí, jak děti – škodlivost návykových látek, práce se zábavnou pyrotechnikou…
 • BESIP – bezpečnost silničního provozu  (jak se chovám, co by účastník – kvízové odpoledne s danou tématikou)
 • Sportování dle možností – vycházky, cvičení na nářadí v hale, soutěživé hry s netradičním náčiním na hřišti..
 • Pálení čarodějnic – Soutěž o nejčarodějnější účes, čarodějnické odpoledne

Květen :  „ Člověk a příroda“

 • Můj domácí mazlíček – kresba, koláž – skupinová práce, jak se o něj staráme, kde žijí zvířata, význam ZOO…
 • Den matek – výroba dárků, Portrét maminky – výstavka
 • Soutěžní odpoledne – básnička pro maminku
 • Sportovní hry a soutěže na hřišti, zahradě, hale, vycházky po okolí
 • Tajenkářské odpoledne – kvízy, hádanky, piškvorky, šibenice…

Červen : „ Jak si užíváme léto“

 • 1. 6. Den dětí – sportovní odpoledne na hřišti
 • Turistika po okolí našeho bydliště, chování v přírodě , k ní, k spolužákům
 • Moje plány na prázdniny, představa ideálních prázdnin – kresba, besedování ..
 • Předcházení  letním prázdninovým úrazům – chování, bezpečnost moje i druhých..
 • Společný úklid ŠD a přilehlých prostor
 • Zhodnocení školního roku ve šk. družině