Dokumenty, kontakt

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Motto: „Každý den s úsměvem…“

Společný cíl:  Spokojené a hravé dítě v přátelském kolektivu.                                                                                                           

Provozní doba:  pondělí – pátekSluníčko-motto ŠD

ranní družina:            6.40 –   7.40 hod.

odpolední družina:  11.40 – 15.40 hod.

Radka Polanská, vychovatelka; radka.polanska@zsnezdenice.cz

Natálie Kovářová, vychovatelka; natalie.kovarova@zsnezdenice.cz

Jana Cholastová, asistent pedagoga

Tel. 572 632 204  mobil: 608 107 400

Vnitřní řád školní družiny

Úplata ve školní družině

Školní vzdělávací program pro školní družinu je k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

Vyzvedávání dětí ze školní družiny 

Rodiče si děti vyzvedávají v odpoledních hodinách dle zápisních lístků, při mimořádném odchodu dítěte ze ŠD je nutný písemný souhlas rodičů.

 

Družinové desatero

 1. Do družiny chodím rád, můžu se tu s dětmi hrát.
 2. Pozdravím se s kamarády, všichni se tu máme rádi.
 3. Každá věc má místo, udržuji čisto!
 4. Zvídavost, jó ta se cení, rozhodně to hanba není.
 5. Musíme si pomáhat, odvahu si dodávat.
 6. Na procházku jdeme s úsměvem, vždyť nám to vždy prospěje.
 7. Posloucháme, co se řekne, odmlouvání není pěkné!
 8. Úsměv je náš kamarád, každý za něj bude rád.
 9. V kolektivu buď vždy fér, zahrajeme si spoustu her.
 10. Pokud nemáš zrovna den, vyřešíš to úsměvem.

 

Roční výchovně – vzdělávací plán školní družiny

pro rok 2018/2019

„Dům plný radosti a zábavy“

Každý dům má svoje tajemství a my jej budeme prozkoumávat. Společně budeme poznávat neznámý dům se zamčenými pokoji.

Září:   „Klíč ke kamarádské družině “

 • Seznámení se školním řádem a řádem ŠD – bezpečnost
 • Stanovení pravidel společenského chování v kolektivu „DRUŽINOVÉ DESATERO“
 • Seznámení dětí s ročním plánem ŠD – „Dům plný radosti a zábavy“
 • Výroba vlastního „Domu“
 • Provoz školní jídelny – hygiena, stolování…
 • Poznáváme nejbližší okolí (škola, domov, orientace) bezpečná cesta do školy
 • Osvojujeme si základy osobní hygieny a pečujeme o zdraví své i ostatních (mytí rukou, předcházení úrazům)
 • Podzimní rovnodennost, 1. podzimní den
 • Zábavné hry na školní zahradě, ve sportovní hale a v přírodě
 • Poučení dětí podle osnovy o BOZP

Říjen:  „Klíč k barevnému podzimu“

 • Ochrana přírody a hledání cesty k souladu mezi ní a člověkem
 • Hravou formou vytváření návyků a rozšiřování znalostí a dovedností dětí v oblasti environmentální výchovy – převážně v oblasti třídění a recyklace odpadů
 • Podzim na zahradě a v přírodě, sběr přírodnin, výroba „Podzimníčků“
 • Rozpoznávání jednotlivých druhů ovoce a zeleniny, chápání jejich nenahraditelnosti pro naše zdraví
 • „JABLÍČKOVÝ TÝDEN“
 • Vzájemná komunikace, kamarádství, tolerance a úcta k lidem i věcem
 • Využíváme počasí ke sportovním aktivitám venku i v hale
 • Seznamujeme se s rostlinami, které rostou na louce, v sadě, na zahradách (výtvarné zpracování)
 • Lisujeme listy a rostliny…
 • Výroba draků, drakiáda, soutěže o nejlepšího draka….

Listopad:  „Klíč k utichající přírodě“

 • Určování květin v okolí školy, údržba „Živé zahrady“
 • Hry v přírodě – environmentální zaměření
 • Rozkvetlá louka – výtvarné zpracování – netradiční techniky
 • Strašidel se nebojíme – dlabání dýní – „Dušičky“ (Halloween )
 • Správná životospráva
 • Práce s přírodninami – obrázky z podzimních vylisovaných listů a přírodních materiálů, podzimní strom, korále, tiskátka a panáčci z brambor

Prosinec:  „Klíč k vánočnímu cinkání“

 • Co pro nás znamená „ADVENT“
 • Pranostika – Mikuláš ( 6.12.)
 • Vánoce – tradice, význam, zvyky
 • Vyrábíme adventní věnce – vánoční dílničky
 • Výzdoba třídy – výroba ozdob, vystřihujeme sněhové vločky
 • Pozorujeme vánoční výzdobu v naší obci o v okolí -  při pobytu venku
 • Živočichové v zimě – vycházka ke krmelci
 • Vyrábíme vánoční ozdoby na vánoční strom při vánočním jarmarku v obci, zpíváme koledy

Leden : „ Klíč k zimní krajině“

 • Poznávání krás naší přírody v zimních měsících
 • Vyprávění o radostech a úskalích spojených se zimním obdobím, aneb co se v zimě může stát – (úraz, nemoc, omrzliny) + prevence, zásady první pomoci
 • Stavby ze sněhu (sněhulák, galerie zvířátek, iglú…)
 • Pomáháme přezimovat našim ptáčkům – sypeme do krmítek
 • Zimní sporty  (hry na sněhu) – koulování, bobování, bezpečnost při zimních sportech
 • Výtvarné práce se zimní tématikou –  malba, kresba, koláže, vystřihovánky…
 • Výroba dárků pro nastávající prváčky
 • Chráním své zdraví – jak se správně oblékáme v tomto ročním období

Únor : „ Klíč k masopustu“

 • Seznámení se zvyky a tradicemi „MASOPUSTU“
 • Téma „Masopust“ – výtvarné zpracování
 • Moje tělo, moje zdraví – otužování, zdravý životní styl, zdravá výživa, hygiena…
 • IZS – integrovaný záchranný systém, důležitá telefonní čísla..
 • Zásady 1. pomoci – zvládnu pomoc kamarádovi ?
 • Stolní a společenské hry v rámci kolektivu
 • Výroba masek na fašank
 • Fašankové veselí ve škole

Březen :  „Klíč ke kamarádce knížce “

 • Březen – měsíc knihy  (výstava knih, společná četba, výtvarné zpracování ..)
 • Výroba dárečků ke „Dni žen“
 • Výrobky s velikonoční tématikou, velikonoční výzdoba ŠD
 • Divadelní zpracování pohádky – dle výběru dětí
 • Jarní rovnodennost, 1. jarní den
 • Sportovní aktivity dle počasí – zahrada, hřiště, sportovní hala

Duben :  „ Klíč k rozkvetlému jaru“

 • „Den Země“  – pečujeme o živou i neživou přírodu, třídíme odpad, výtvarné práce
 • Příroda na jaře – vycházky, první jarní květiny, výzdoba ŠD
 • „Práce se nebojíme, zahradu si zkulturníme“ – jarní úklid školní zahrady
 • BESIP – bezpečnost silničního provozu, jak se chovat jako účastník dopravního provozu, návštěva dopravního hřiště v Uh. Brodě
 • Sportování dle možností – vycházky, soutěživé hry
 • Pálení čarodějnic – soutěž o nejčarodějnější účes…

Květen :  „ Klíč ke sportu a soutěžím“

 • Poznávání sportovních disciplín a soutěží
 • Uvědomění si, co pro nás  a naše tělo znamená sport
 • Seznámení s historií -  „Olympijských her“
 • Soutěž ve skocích přes švihadlo, přeskakování lana, probíhání lana
 • Pobyt na školním zahradě – závodivé rychlostní hry (míče,obruče, švihadla, netradiční náčiní…)
 • „Den matek“ – výroba dárků, portrét maminky, básnička pro maminku
 • Sportovní hry a soutěže na školní zahradě, vycházky po okolí
 • Tajenkářské odpoledne se sportovní tématikou – kvízy, hádanky, piškvorky, šibenice…

Červen : „ Klíč k prázdninám“

 • 1. 6. „Den dětí“ – sportovní odpoledne na školní zahradě
 • Můj domácí mazlíček – kresba, malba, koláž – skupinová práce
 • Moje plány na prázdniny, představa ideálních prázdnin – výtvarné zpracování
 • Prevence úrazů v době letních prázdnin – chování, bezpečnost moje i druhých
 • Společný úklid ŠD a přilehlých prostor
 • Zhodnocení aktivit a chování během školního roku