Aktuality

Čer 24

Recyklovaná šipkovaná

Posledním  úkolem Recyklohraní  bylo připravit a zahrát si hru nazvanou Recyklovaná šipkovaná. Princip byl podobný, jako u tradiční šipkované. Základní podmínkou však bylo, že úkoly, které  školáci plnili, byly zaměřené na sběr a recyklaci  plastu, papíru, elektrospotřebičů a baterií a dále také na předcházení vzniku odpadů. Členové přírodovědného kroužku během jedné schůzky připravili úkoly do obálek, během posledního letošního setkání vyrazili s křídami, fáborky a těmito úkoly do terénu. Následně šla školní družina hru hrát a plnila úkoly velmi odpovědně. Po splnění úkolů si tedy organizátoři i hráči plně zasloužili recyklační poklad uschovaný ve stromě. Společně jsme podpořili to, co řekl spisovatel Jack London: Smysl hry není ve vítězství, ale ve hře samé. Náramně jsme si ji užili!