Aktuality

Čer 24

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY V MŠ

Na tento den se naši předškoláci předem pečlivě připravovali a také velmi těšili. Za přítomnosti p. učitelek, p. ředitelky a ostatních dětí z MŠ byli budoucí školáčci slavnostně představeni. Před všemi zúčastněnými přednesli svůj školácký slib, po němž byli pasováni rytířským mečem jejich budoucí p. uč. Janou Mikovou, obdarováni šerpou a milými pozornostmi. V závěru této slavnosti zatančili školáčci v doprovodu svých mladších kamarádů (ze 2. třídy) tanec na píseň „JERUZALÉMA“ a sklidili si tím zasloužený potlesk. Za účast dětí v projektu „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“ byl navíc každý oceněn diplomem, medailí a sokolským míčem. Sladká tečka na závěr nechyběla v podobě malé oslavičky a společným přípitkem „RYCHLÝMI ŠPUNTY“.