Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Bře 26

EKOABECEDA aneb „Umíme žít bez odpadů?“

Ať chceme nebo ne – žijeme v době obalové a odpadové. V běžném životě nás obklopují tisíce věcí, jejichž původ, složení a finální cestu odstranění si málokdo přesně uvědomujeme. V Recyklohraní je tedy dalším úkolem problematika „předcházení vzniku odpadů“ – úkol  je nazván „Umíme žít bez odpadů?“

Mladší členové přírodovědného kroužku si zahráli pohádku O třech bratřích aneb jak předejít vzniku odpadů. Tři princové přicházeli za panem králem s nápady, jak  změnit svoje návyky, aby se dosáhlo snížení tvorby odpadů.

Starší členové zase skupinovou prací řešili problematiku plýtvání potravinami (v ČR se vyplýtvá každoročně 81 kg potravin na osobu), jejich správného ukládání,  možnosti omezení potravinového odpadu, rozdílu mezi pojmem „doba použitelnosti – spotřebujte do…“ a „minimální doba trvanlivosti“ aj. Snad se jim bude dařit žít líp než „rodině Šetrných“ z našeho příběhu…