Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Bře 15

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

 Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

od školního roku  2018/2019 se uskuteční

 

ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 13.30 do 17.00 hodin

v budově základní a mateřské školy.

 

K zápisu je nutno přihlásit dítě narozené v období

od 1. 9. 2011  –  do 31. 8. 2012.

Vážení rodiče,

přineste, prosím, k zápisu rodný list dítěte a Váš průkaz totožnosti.

Zápisní list a žádost o přijetí si můžete stáhnout z našich webových stránek: www.zsnezdenice.cz  a přinést vyplněné k zápisu nebo je obdržíte na místě.

Pokud budete žádat odklad školní docházky, i v tomto případě je nutné vaše dítě do školy přihlásit nyní. Můžete přijít bez dítěte, je ale nutné vyplnit žádost o odklad a dodat vyjádření odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení do 30. 4. 2018. Na jejich základě Vám bude vydáno rozhodnutí o odkladu.

 

Milí budoucí prvňáčci, těšíme se na vás.

Mgr. Eva Jandásková

ředitelka školy

 

Zápisní list do 1.r. ZŠ

Žádost o odklad povinné školní docházky – 2017

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – 2017

Desatero pro rodiče

Pozvánka k zápisu – 2018- 19

Rady pro rodiče prvňáčků