Aktuality

Lis 20

Experimenty přírodovědného kroužku

V recyklohraní jsme loni vysoutěžili kartotéku pokusů, které teď v chladných dnech budeme provádět. Dnes jsme mohli nejenom pozorovat, ale dokonce i slyšet zrnka soli a pepře, která vyskočila do výšky přitahována k balonku statickou elektřinou. Tu jsme pracně vyráběli třením balonku o vlnu či vlasy. To byla podívaná! Navíc jsme dnes čichali k dalším ochucovadlům, především těm, co se používají nyní v době předvánoční…