Aktuality

Lis 05

ČESKÝ JAZYK A DÍLNA ČTENÍ

V rámci výuky českého jazyka jsme ve 2. ročníku spustili pro nás nový projekt s názvem „Dílna čtení“. Dílna probíhá jednou týdně s hlavním cílem motivovat žáky ke čtení. Žáci pravidelně čtou zejména beletristické texty,  o kterých hloubkově přemýšlí, hovoří, píší apod. Takto specificky vedená hodina má svá pravidla, která žáci spolehlivě respektují. Náplní je zejména komunikace nad knihami, samostatné (až dvacetiminutové) tiché čtení a následně společná reflexe zážitků a poznatků. V první fázi jsme se zaměřili na zkoumání literárních postav - všímali jsme si jejich vlastností, důležitosti, projevů chování apod.

Mimo jiné přikládáme fotografie z hodin českého jazyka, ve kterém se zaměřujeme zejména na spolupráci ve skupině.