Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Lis 05

KOMUNIKAČNÍ ROZVOJ V ANGLICKÉM JAZYCE

Na naší základní škole vyučujeme předmět „Anglický jazyk“ od 3. ročníku. S tímto jazykem se však většina dětí nesetkává prvně, jelikož navštěvovaly kroužek anglického jazyka, který každoročně realizujeme v rámci kroužků školní družiny. Velmi podstatný je v tomto raném období rozvoj komunikace a slovní zásoby. Na nějakou dobu jsme odložili učebnice a učíme se na základě her, písniček, básní a komunikačních situací. Gramatická pravidla osvojujeme intuitivně, nápodobou a opakováním. Může se zdát, že toho mnoho bez učebnic neumíme, ale opak je pravdou. Za dva měsíce jsme si vytvořili kladný vztah k jazyku, umíme barvy, základní číslice, některá zvířata, školní potřeby a také zazpívat skvělou písničku! Děti se učí poslouchat a rozumět sdělení v cizím jazyce, reagovat jednoduchými větami, dobře vyslovovat a intonovat, reagovat pohotově a přirozeně. Vedou si obrázkový sešit, ve kterém zaznamenávají naučenou slovní zásobou. Psaná angličtina na nás ještě chvilku počká, ale věřte, že na ni budeme perfektně připraveni!