Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Čvn 19

Školní jídelna přechází na bezhotovostní systém placení obědů – inkasem!

 

Vážení rodiče (zákonní zástupci),

od 1. 9. 2017 přechází školní jídelna na bezhotovostní systém placení obědů – inkasem. Platí pro všechny strávníky.

Informace pro rodiče ke zřízení inkasa

– Vyplnit přihlášku ke stravování pro každé dítě (strávníka) zvlášť (pokud jsou ve škole, školce sourozenci, je nutné vyplnit tolik přihlášek, kolik má být přihlášeno strávníků).

–  Rodiče obdrží od vedoucí školní jídelny „Souhlas k inkasu“.

Příkaz je možno vyřídit:

1)      Přímo ve vaší bance

2)      Přes internet (v tom případě následně doložit doklad o svolení k inkasu)

Vyplněný formulář odevzdat nejpozději do 14. 7. 2017 do školní jídelny.

Zálohová platba na stravu se bude platit ve školní jídelně hotově začátkem září ve výši podle stupně stravování. Záloha se vyúčtuje na konci školního roku.

Vždy 15. den následujícího měsíce vám budou z účtu inkasovány pouze projedené obědy za minulý měsíc. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole je nadále nutné odhlásit oběd!

V případě více sourozenců – příkaz k inkasu navýšit na minimální částku dle počtu strávníků.

Příklad:

1 dítě MŠ =   900,-Kč                      1 dítě ZŠ =    600,-Kč                     1 zaměstnanec ZŠ =   700,-Kč

2děti MŠ =   1  800,-Kč                  2 děti ZŠ =    1 200,-Kč

1dítě MŠ + 1 dítě ZŠ = 900 + 600 = 1 500,-Kč

2 děti MŠ + 1 dítě ZŠ = 1 800 + 600 = 2 400,-Kč

1 dítě MŠ + 2 děti ZŠ = 900 + 1 200 = 2100,-Kč

 

Pro hladký průběh inkasní platby je třeba zajistit ve výše uvedeném termínu dostatečný finanční limit.

Jakékoli změny ohledně souhlasu k inkasu je třeba ihned hlásit vedoucí školní jídelny.