Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Dub 21

Den Země

Víte, kdy je důvod k oslavám největší? Přece tehdy, když slaví co největší počet lidí, když je smyslem oslav zdravý vzduch a čistá příroda, když slaví celá naše matička Země!

Den Země  je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původně březnovými dny Země, které souvisely s datem jarní rovnodennosti a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.

Také na naší ZŠ a MŠ Nezdenice jsme si letos připomněli tento svátek mnoha aktivitami. Nejvýraznější byl pohled na všechny děti i paní učitelky, protože byly jednotně oblečeny do oblečení zelené barvy. Zelená je barvou přírody, rovnováhy, klidu a naděje. Působí uklidňujícím dojmem a pohled na zelenou barvu napomáhá regeneraci a načerpání nové síly. Lidé mající rádi tuto barvu budou více ochotní rozdávat lásku a pomáhat motivovat ostatní. Moc to všem slušelo! Také školní chodby zaznamenaly novou výzdobu – máte možnost prohlédnout si vše na fotografiích…

Tím to ale nekončí. Naše škola se připojila k projektu „Škola recyklátorem“. Soutěžíme ve sběru oblečení v zachovalém stavu, aby ještě udělalo službu dalším lidem. Do úterý 25. 4. Vás prosíme o použité oblečení spolu s vyplněným formulářem z letáčku, který děti obdržely ve škole. Děkujeme!

Den Země jsme oslavili tím, že jsme přišla celá škola v zeleném oblečení. Poskládali jsme z našich těl nápis DEN ZEMĚ, pak jsme dělali květy na strom – přání pro Zemi.

Adam Vyoral, 3. ročník ZŠ

Dne 21. 4. jsme slavili Den Země. Všichni přišli v zeleném oblečení. Třídili jsme odpad do správných popelnic. Paní učitelka nám na počítači pustila text a my jsme v něm hledali slovní druhy. Potom jsme ve skupinkách vypracovali pracovní list na téma Den Země. O svačinové přestávce jsme se fotografovali. Také jsme napsali přání pro Zemi.

Daniel Zubek, 3. ročník ZŠ