Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Bře 29

Máme mnoho nápadů, co z vytříděného odpadu


Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Recyklohraní nám tentokrát do přírodovědného kroužku zaslalo úkol vyrobit reklamní plakát, aby lidé nevyhazovali staré nepotřebné elektrické přístroje do popelnice či kontejneru na směsný odpad a ani do přírody, ale odvezli je do sběrného dvora. Zajímali jsme se, co se dá z recyklovaných spotřebičů vytvořit. Své znalosti jsme kreslili na výkresy, ze kterých jsme slepili jednu společnou koláž.

Takže lidičky, pobavte se u plakátu a hlavně…TŘIĎTE ODPAD!!!

Máte jej kam odkládat: Obec Nezdenice zve občany na SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA V NEZDENICÍCH. Otevření proběhne v pátek 31. 3. 2017 v 16.00 hodin. Na programu bude slavnostní zahájení, ukázka sběrného dvora, systému třídění odpadů, ukázka obecní techniky a nabídka propagačních materiálů. Všichni jste srdečně zváni.