Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Čvn 29

Rozloučení s páťáky a pasování prvňáčků proběhlo v historickém duchu 29. 6. 2016

700. výročí narození našeho oblíbeného panovníka, to už je příležitost k zamyšlení! Tak jsme se ve škole rozhodli pro realizaci čtvrtletního projektového vyučování s názvem

„Detektivní pátrání po Otci vlasti, největším Čechovi.“

Čtvrťáci se pátrání po informacích odpovědně zhostili v hodinách vlastivědy a ve skupinové práci vytvořili plakáty na témata: budovatelské dílo Karla IV.; život Karla IV., rodokmen; korunovační klenoty.

Páťáci se zapojili v hodinách informatiky vytvořením nápaditých Power pointových prezentací na téma život a dílo panovníka Karla IV.

Společnou práci měl 4. a 5. ročník:

  • V hodinách VV, kdy tvořili do výtvarné soutěže Karel IV. Očima dětí. Několik výkresů putovalo do Prahy, ostatní zdobily prostory školy.
  • V hodinách TV a HV, kdy dívky nacvičovaly středověký tanec se šátky. S hudebním doprovodem jim skvěle pomohli i žáci nižších ročníků, členové hudebního kroužku.
  • Při dramatizaci příběhu o budování Prahy Karlem IV.

Do projektové práce se zapojili i nejmladší žáci naší ZŠ při skupinovém tvoření rodových erbů a hradů z odpadového materiálu – použitím vršků z PET lahví, roliček toaletního papíru  a lepenky, přírodnin, barevného papíru aj. Jedna skupinka své středověké sídlo doplnila i figurkami hospodářských zvířat a rytířů. Také všichni žáci trénovali pro krále a císaře zpěv písně z filmového muzikálu Noc na Karlštejně.

Při loučení s páťáky 29. 6. 2016 byla možnost vše předvést rodičům a  pozvaným hostům naší školy. K vidění byl středověký tanec se šátky, scénka o stavění Nového města pražského Karlem IV. Naši předškoláci zažili ojedinělou událost – do řad školáků byli slavnostně pasováni samotným vládcem Karlem IV. Proběhla vernisáž výtvarných děl našich žáků vystavených na školní zahradě i v interiéru s malým občerstvením. Návštěvníci využili možnost shlédnout prezentace, které na téma Karel IV. děti tvořily, prohlédnout si prostory školy. Vše ukončil táborák s opékáním a písničkami mladých talentů – nadějných kytaristů.

Milí páťáci!

Přejeme Vám, aby se Vám v životě dařilo všechno tak báječně, jako rozloučení s naší školičkou!

Hodně štěstí!!!