Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Lis 16

Pokračování prací na výukovém projektu „Tam za vodou v rákosí“

Z centra Veronica Hostětín jsme dostali podněty na další aktivity, během kterých Badatelé bádali po speciálních obranných strategiích jednotlivých druhů obojživelníků, zkoumali vajíčka a roztodivné zorničky obojživelníků či jejich porovnávali jejich hmotnost pomocí různě těžkých pytlíků. Zajímavé bylo i rozlišování hlasů jednotlivých druhů žab. V terénu jsme objevovali barevné odstíny zelené, které může mít rosnička zelená. Vše jsme zaznamenávali do pracovních listů.

Na projekt jsme navázali i modelářským počinem, během kterého jsme pečlivě vystříhali a složili model říčního údolí, který je i se živočichy k vidění na chodbě školy.