Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Říj 18

Získali jsme ocenění za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji

Nominace na ocenění naší školy a zároveň i našeho projektu na konferenci EVVO ve Zlíně byla s tímto odůvodněním:

Škola je velmi aktivní v oblasti environmentálního vzdělávání jak během výuky, tak během dalších mimořádných aktivit. Škola například provozuje badatelský kroužek, který se pravidelně zapojuje do projektů různých neziskových organizací v oblasti EVVO. V minulém školním roce se škola umístila v první desítce škol Zlínského kraje v projektu Recyklohraní. Také se aktivně zapojila do projektů MŠP Vzhůru do mokřadu, Tajuplný les a aktuálně pracuje na projektu Tam za vodou v rákosí. Aktivní přístup školy k environmentálnímu vzdělávání považujeme za inspirativní pro další školy ve Zlínském kraji.

Projekt Vzhůru do mokřadu ZO ČSOP Veronica Hostětín

Díky projektu Vzhůru do mokřadu došlo k propojení několika sektorů (základní škola, obec Nezdenice, nezisková organizace a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR), které nejen v průběhu trvání projektu, ale i po jeho ukončení navázali na smysluplnou a inspirativní spolupráci při řešení tématu vody v krajině, a to prostřednictvím badatelsky orientovaného vzdělávání a místně zakotveného učení. Žákům a jejich pedagogickému doprovodu se pod koordinací lektorů Tradice Bílých Karpat podařilo pro téma nadchnout i místní zastupitelstvo a rodiče. Metodiky výukových programů, které v rámci projektu vznikly, mohou posloužit jako inspirace pro další školy.

Velmi tímto děkujeme oceněné lektorce paní Bc. Jitce Datinské za vzácnou spolupráci a těšíme se na další společné výzvy!