Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Čvn 02

PROJEKTOVÝ DEN V MŠ – PUTOVÁNÍ KAPKY VODY

V pátek 2. 6. 2023 nás navštívila paní Datinská s připraveným programem o koloběhu vody. Děti si vyslechly příběh o koloběhu vody, který si následně zkusily sestavit a popsat. Dále si zahrály v rámci pohybové hry různé role (kapka, mrak, slunce) a měly možnost prozkoumat skupenství vody, kde se voda v přírodě nachází a vodní hmyz pod mikroskopem. Na závěr děti vyrobily na zahradu pítko pro ptáčky a hmyz z přírodního materiálu, který našly na zahradě. Program byl pro děti velmi poutavý, odnesly si z něj spoustu nových informaci o přírodě i praktických zkušeností při práci s lupou, mikroskopem a pinzetami.