Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Bře 24

NÁVŠTĚVA DUHÁČKŮ V 1. TŘÍDĚ ZŠ

Ve čtvrtek dne 23. 3. 2023 jsme navštívili základní školu. Prohlédli jsme si třídy, šatnu, jídelnu, výtvarnou dílnu a sociální zařízení. V 1. třídě nás přivítala s úsměvem paní učitelka Štěpančíková a její žáčci. Ukázali nám průběh hodiny a vtáhli do něj i děti ze třídy Duháčků. Vyzkoušeli si skládat slova ze slabikáře, počítat a přiřazovat čísla k ovoci, zpívat písničku s pomoci Orffových nástrojů aj. V závěru vyučovací hodiny si děti vyrobily v upomínku na tento den skřítka, ze skořápky a obilí. Na konec společného dopoledne jsme se vydali na fotbalové hřiště, kde jsme si zahráli pohybové hry Hola, hola škola volá a Rybičky, rybičky, rybáři jedou! Všichni jsme si návštěvu náramně užili a tímto děkujeme žákům a paní učitelce z 1. třídy za příjemně strávené dopoledne.