Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Bře 22

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Nezdenice

V úterý 4. dubna 2023 od 15. 00 

v budově základní a mateřské školy.

K zápisu je nutno přihlásit dítě narozené v období

od 1. 9. 2016  –  do 31. 8. 2017.

 

Vážení rodiče,

PŘINESTE, PROSÍM, K ZÁPISU RODNÝ LIST DÍTĚTE A VÁŠ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI.

Zápisní list a žádost o přijetí si můžete stáhnout z našich webových stránek: www.zsnezdenice.cz  a přinést vyplněné k zápisu nebo je obdržíte v mateřské škole.

Pokud budete žádat odklad školní docházky, i v tomto případě je nutné vaše dítě do školy přihlásit nyníMůžete přijít bez dítěte, je ale nutné vyplnit žádost o odklad a dodat vyjádření odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení do 31. 5. 2023. Na jejich základě Vám bude vydáno rozhodnutí o odkladu.

Milí budoucí prvňáčci, těšíme se na vás.

Mgr. Eva Jandásková

ředitelka školy

Zápis 2023

Zápisní list do 1.r. ZŠ 2023-24

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky 2023-24