Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Úno 21

Škola v pohybu

Dítě pohybem objevuje sebe, své možnosti, vlastní sílu, učí se být vytrvalé, zvládat neúspěch. Posiluje své tělo i svou psychiku sám, ze své iniciativy. Pohyb jej zkrátka těší, jak je vidět na fotografiích z projektu Škola v pohybu. 🤸‍♂️ Tento projekt je zaměřený na podporu pohybových aktivit v rámci hodin tělesné výchovy v mateřských a základních školách a je realizován pod záštitou Fotbalové asociace ČR (FAČR). V projektu nejde jen o to získat děti pro fotbal, ale jeho cílem je obecně zvýšit pohybové dovednosti dětí hravou a zábavnou formou a pěstovat u dětí lásku k pohybu.

Z fotbalové asociace České republiky nás ve sportovní hale navštívil trenér mládeže, který nás inspiroval novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu. Děkujeme panu Ondřeji Machalovi za dynamický, motivující a kreativní průběh hodin!