Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Čvn 22

Školní výlet 4. ročníku do Bojkovic

V úterý 21. 6. 22 se vydali i žáci 4. ročníku na školní výlet. Po několika návrzích si vybrali Muzeum v Bojkovicích a turistiku zpět do školy se sportovními zastávkami. Ráno jsme
vyrazili vlakem do Bojkovic, se skvělou paní průvodkyní jsme absolvovali prohlídku Muzea Bojkovice, pak nás čekala malá chvilka rozchodu na doplnění energie na cestu (zmrzlina
apod.) a vyrazili jsme pěšky směrem „domů“. První naše sportovní chvilka byla na fotbalovém hřišti v Záhorovicích. Po kratičkém fotbalu jsme doplnili tekutiny místní kyselkou a
pokračovali dál na malé „fitko“ před nádražím Záhorovice. Jelikož nás tlačil čas, nastoupili jsme do vlaku a nechali se dovézt do Nezdenic, do školy na oběd.