Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Kvě 25

Voda v krajině aneb pokračování bádání – tentokrát lomu a kyselky

Naši badatelé a žáci 2. ročníku během výukového programu 23. 5. již ve škole dostali první úkol – obrázkové bingo. Cestou ke kyselce pozorovali nejenom, co kde roste, ale hlavně způsoby zadržování vody v obci a krajině – vodní zdroje, nádrže, řeku Olšavu, studnu, potůček, zelenou střechu na domku jednoho z badatelů. U kyselky se rozdělili do tří pracovních týmů s různými rolemi a zamýšleli se nad tím, co všechno ví o místní kyselce a lomu. Spoustu dalších informací získali během následující únikové hry. Každá skupina měla jinou barvu krepových fáborků, které jim ukazovaly cestu k lomu, a také skrývaly smotané úkoly. Zamýšleli se znovu nad významem mokřadů, vzpomínali, které druhy bylin a dřevin u mokřadu vypátrali. Poté následovala tajemná hádanka o třech břízách a jejich matce, která badatele nasměrovala k vyhledání dřevěné skříňky. Otevřít ji mohli pouze po získání kódů, jimiž šlo otevřít tři zámky. Po chvilce velkého napětí se otevřít skříňku podařilo! Byl v ní smotaný příběh o Nezdenickém lomu Skala a kyselce. Do badatelského deníku vypsaly týmy důležité informace plynoucí z textu. Poté již nebyl problém vypracovat kvíz s doplňováním chybějících slov podle přečteného příběhu. Budeme již například vědět, že se střídající usazené horniny pískovce a jílovce nazývají flyš nebo že pramen kyselky v Nezdenicích mohl navštívit již panovník Rudolf II. Velice zábavný byl odchyt a pozorování bezobratlých živočichů v zatopeném lomu. To nás ještě čekalo opékání špekáčků a odměna v podobě zubu žraloka, který dle usazenin žil kdysi v mělkém moři, které zde bylo.

Tuto spoustu informací jsme následující schůzku badatelů shrnuli do myšlenkové mapy. Ta nám pak pomohla k sestavení odpovědi na dopis od pana Ing. R. Staše z Agentury ochrany přírody a krajiny, CHKO Bílé Karpaty. Psali a malovali jsme (jak jinak, než ve třech týmech) byliny, dřeviny, horniny a živočichy, které jsme pozorovali u mokřadu, lomu a kyselky během dvou báječných výukových programů realizovaných ve spolupráci s ekologickým institutem Veronica. Děkujeme tímto paní Bc. Jitce Datinské a Mgr. Josefu Zimolovi za nevšední zážitky, které nás povedou k dalšímu poznávání přírodních krás… Také děkujeme obci Nezdenice za posečení trávy v místě programů.

badatelsky denik voda v krajine