Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Kvě 20

HRAJEME SI V MŠ NA POVOLÁNÍ – TŘÍDA DUHÁČCI

V rámci tématu KAŽDÝ MÁ SVÉ POVOLÁNÍ, PRÁCI ČILI ZAMĚSTNÁNÍ jsme se v období dvou týdnů bavili a učili s dětmi o nejrůznějších tradičních i netradičních povoláních. Upekli jsme si ve třídě chléb jako správní pekaři, zasadili řeřichu, luštěniny a jiné rostlinky nejen ve třídě, ale i na zahradě MŠ jako správní zahradníci. Vyzkoušeli jsme si logopedické chvilky jako logopedi, zpívali a hráli jako zpěváci či muzikanti, postavili jsme si ve třídě autodílnu, cukrárnu a s pomocí vlastnoručně vymalovaného pexesa jsme se seznámili s dalšími a dalšími povoláními. Vysvětlili jsme si koloběh peněz a důvod toho, proč mít práci. Při výtvarné činnosti si děti vyrobily makové koláčky, hudební nástroje, zeleninu, kosmonauta a spolupracovaly ve dvojicích při výrobě hasičského auta a vesmíru. Dlouze jsme diskutovali o hasičích, jejich vybavení a hráli hasičské, vojenské, vesmírné aj. pohybové hry.  V rámci spolupráce s rodiči jsme vyzvali rodiče, zda by chtěli dětem předvést, vzhledem ke svým možnostem, jaké povolání vykonávají. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Sopuchové za možnost návštěvy jejího kadeřnictví. Děti si náramně užily prohlídku kadeřnického salonu, kadeřnických pomůcek a ukázku stříhání či tvoření rozmanitých účesů na svých hlavičkách.