Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Kvě 10

Voda v krajině aneb vzhůru do mokřadu!

Tentokrát žáky 2. ročníku a členy badatelského kroužku čekal praktický program s prvky badatelsky orientovaného učení ve spolupráci s ekologickým institutem Veronica. Hledali odpovědi např. na tyto otázky: Jaký je rozdíl mezi tekoucí a stojatou vodou? Kde všude můžeme vodu v přírodě nalézt a co v ní žije?  Co se v blízkosti našeho mokřadu, unikátního biotopu, v Nezdenicích nachází? Ponořili jsme se do objevování vody v mokřadu a odlovili jsme zajímavé živočichy. Také jsme se snažili pojmenovat spoustu rostlin, keřů i stromů, které rostly kolem nás. Hned následující den se badatelský kroužek vrátil k mokřadu s motyčkou a zakořeněnou pomlázkou. Snad se jí bude dařit!