Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Dub 04

Programy prevence ve 2. pololetí 2021/2022

Zaměření preventivních programů vychází ze školního dokumentu (Minimální preventivní program), který je naplánován vždy na jeden školní rok a reaguje na aktuální analýzu výskytu rizikového chování ve škole. V uplynulém měsíci proběhly dva výukové programy s názvem „Každý jsme jiný“ a „Válka“. První program vycházel z motta: „Ač máme každý jinou barvu a chováme se jinak, všichni žijeme na jedné adrese…na Zemi!“ Veškeré aktivity byly inspirovány příběhem autorky Martiny Drijverové – Domov pro Marťany. Úvodní text motivoval děti ke sdílení emocí v situaci, kdy se do rodiny narodí dítě s handicapem. Metodou obíhajících flipů reagovaly na konkrétní rizikové situace a navrhovaly správná řešení. V závěru prostřednictvím tajné anonymní schránky vyjádřili své pocity, jak se cítí ve škole. Těší nás, že se do naší školy děti těší a mají tady své dobré kamarády.

Druhý program citlivě reaguje na aktuální dění na Ukrajině, jelikož samy děti téma války zmiňovaly velmi často v běžné sociální komunikaci. Byl koncipován dle „Příručky pro školy v době katastrofické události“ od Národního ústavu duševního zdraví. Práce s emocemi je v této situaci zásadní. Hlavním cílem obou programů je budovat školu, která je bezpečným místem pro každé dítě.