Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Dub 05

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do mateřské školy

od školního roku 2022/2023

se uskuteční 

ve čtvrtek 5. května 2022 od 15:30 do 17:00 hodin

v budově základní a mateřské školy.

Pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2022 předškolní vzdělávání povinné. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Žádost o přijetí si můžete stáhnout z našich webových stránek: www.zsnezdenice.cz nebo vyzvednout vytištěné žádosti v mateřské škole od 18. 4. 2022 a vyplněné přinést přímo při zápisu.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole, na vchodových dveří od budovy a na webových stránkách (www.zsnezdenice.cz).

Děti budou uvedeny pod registračními čísly, registrační číslo Vašeho dítěte obdržíte přímo při zápisu.

V případě nejasnosti pište na e-mail: michaela.bobcikova@zsnezdenice.cz.

Milí budoucí školkáčci, těšíme se na vás.

Mgr. Eva Jandásková

ředitelka školy

Dokumenty ke stažení:

Pozvánka k zápisu do MŠ 2022

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2022

Svolení rodičů nakládání s OÚ MŠ

Jak připravit své dítě do MŠ