Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Bře 16

Zápis do 1. třídy ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Nezdenice, okres Uherské Hradiště

 

 

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

od školního roku  2022/2023

se uskuteční

 

v úterý 5. dubna 2022 od 15. 00 do 17.00 hodin

v budově základní a mateřské školy.

 

K zápisu je nutno přihlásit dítě narozené v období

od 1. 9. 2015  –  do 31. 8. 2016.

 

 

Vážení rodiče, přineste, prosím, k zápisu rodný list dítěte a Váš průkaz totožnosti.

Zápisní list a žádost o přijetí si můžete stáhnout z našich webových stránek: www.zsnezdenice.cz  a přinést vyplněné k zápisu nebo je obdržíte na místě.

Pokud budete žádat odklad školní docházky, i v tomto případě je nutné vaše dítě do školy přihlásit nyní. Můžete přijít bez dítěte, je ale nutné vyplnit žádost o odklad a dodat vyjádření odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení do 30. 4. 2022. Na jejich základě Vám bude vydáno rozhodnutí o odkladu.

 

 

Milí budoucí prvňáčci, těšíme se na vás.

 

                                                                                             Mgr. Eva Jandásková

ředitelka školy

 

 

Plakát 2022

Žádost-o-přijetí-k-základnímu-vzdělávání

Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky

Zápisní list do 1.r. ZŠ

Rady-pro-rodiče-budoucích-prvňáčků