Aktuality

Pro 06

Slavnost Slabikáře

Prvňáčci umí číst devět písmen, skládají slabiky, čtou jednoduchá slova i věty. Aby mohli získat tajnou indicii vedoucí k cíli, získání Slabikáře, museli získat pět dílků puzzle. Postupně se jim to dařilo skládáním domina, hrou Já mám, ty máš, stolní čtenářskou hrou s kostkou, hledáním dvojic kartiček se slovy psacího a tiskacího písma, dokončením čtení Živé abecedy hrou Bingo. Složením indicie získali tajuplný klíč k vědění, který je oprávnil k nalezení svých Slabikářů. Nechť se Vám, milí prvňáci, kniha stane nerozlučným kamarádem na celý život!