Aktuality

Lis 27

ČINNOST KERAMICKÉHO KROUŽKU

I v letošním šk. roce se těšíme velkému zájmu o keramický kroužek. Aktuálně fungujeme ve dvou skupinách, které se po týdnu pravidelně střídají. S mladšími žáky se zaměřujeme především na rozvoj základních dovedností při práci s keramickou hlínou – zpracování hlíny, válení, vykrajování, lepení atd. Starší žáci už povětšinou získali zkušenosti v předchozích letech, proto se mnohem více zabýváme detaily, kvalitním provedením, složitějšími prostorovými výrobky.