Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Lis 24

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO SLUNÍČKO V MŠ

Ve středu dne 24. 11. 2021 nás navštívilo maňáskové divadlo Sluníčko, které nám zahrálo pohádky „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“, „O Koblížkovi“ a „Tři prasátka“. Na závěr každé pohádky se děti dozvěděly, co se mají z pohádky naučit. Seznámily se s pojmem maňásek a marioneta, také  měly možnost si na ně sáhnout a vyzkoušet, jak se s nimi manipuluje.  Celé představení bylo zakončeno veselým zpěvem písní o zvířatech za doprovodu kytary. Všem se představení velmi líbilo a bylo odměněno hlasitým potleskem všech zúčastněných.