Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Dub 10

Otevření ZŠ od pondělí 12. 4. 2021

„Vedení Zlínského kraje se dohodlo ve čtvrtek 8. dubna v součinnosti s Hygienickou stanicí Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví o zařazení Zlínského kraje do režimu pro otevření škol ve stejné podobě, jako v ostatních částech České republiky. Otevřením škol a školských zařízení od 12. dubna na území Zlínského kraje zajistíme nejen možnost vzdělávání dětí, žáků a studentů, ale tímto krokem jsme zároveň schopni zamezit dalšímu nekontrolovanému šíření nákazy. A to díky pravidelnému testování školáků a zaměstnanců školy, které bude probíhat vždy dvakrát do týdne.
I přes zavedená protiepidemická opatření se zatížení v našich nemocnicích na jednotkách intenzivní péče nesnížilo tak rychle, jak jsme očekávali. Nemocnice ve Zlínském kraji a jejich kapacity jsou stále na hranici svých možností, a proto je nutné i nadále důsledně dodržovat zavedená opatření. “

Na základě tohoto sdělení nastoupí příští týden žáci naší školy k prezenční výuce. Aby došlo k co nejmenšímu kontaktu mezi třídami, budou žáci nastupovat bočním vchodem, kde si je vyzvedne třídní učitelka, provedou dezinfekci rukou a odejdou do šatny. Potom bude probíhat testování ve třídách dle zaslaných instrukcí za pomoci pedagogů, školních asistentek a vychovatelek.

Pokud se budou testování účastnit u žáků 1. a  2. třídy rodiče, budou vcházet hlavním vchodem a testování bude probíhat ve školní jídelně, kde po dezinfekci rukou provedou pod dohledem rodiče test, počkají na výsledek, nahlásí jej pedagogickému pracovníkovi, který toto zaznamená do seznamu. V případě negativního testu budou žáci odcházet do šatny a následně do své třídy.

Vstup do školy:
1. ročník: 7. 50 – 8. 00,  oběd 11. 30
2. ročník: 7. 40 – 7. 50, oběd 12. 00
3. ročník – 7. 40 – 7. 50, oběd 12. 00
4. ročník – 7. 50 – 8. 00, oběd 12. 30
5. ročník  – 8. 00 – 8. 10,  oběd v 11. 00, konec vyučování 13. 00

Prosím, aby žáci dodrželi čas příchodu, neshlukovali se a měli nasazeny na ústech ochranné prostředky. Neposílejte prosím do školy děti se zdravotními problémy – viz příloha. Žáci musí mít 2 – 3 chirurgické roušky v sáčku v aktovce.

Žáci, kteří měli vypůjčený k online výuce školní tablet, ať jej v pondělí přinesou vrátit do školy.

Školní družina:
Družina je určena pro přihlášené děti 1. – 3. ročníku.
Provoz bude denně do 16.30 hod.

Školní jídelna
Žáci, kteří se pravidelně stravují a nastoupí v pondělí do školy, jsou přihlášení k pravidelnému stravování. Stravu odhlašujte běžným způsobem.

Pokud budete potřebovat upřesnit informace ohledně organizace výuky a testování dětí, obracejte se prosím na vedení školy, případně třídní učitelky (pokud se bude jednat přímo o omlouvání Vašeho dítěte a vzdělávací problematiku).

Můžete si s dětmi prohlédnout instruktážní video, které Vám posíláme v odkaze, abyste předešli obavám z testování a vše si mohli s dětmi doma v klidu probrat. Instruktážní video popisuje testy, které nám byly dodány do školy, testování tedy bude prováděno tímto způsobem.
Prosíme zároveň, abyste si pročetli přiložené informace, jak budeme postupovat v případě zjištění pozitivity a jak budeme zajišťovat bezpečné prostředí pro děti ve škole. V příloze zprávy naleznete pro Vás důležité informace, týkající se testování dětí a zajištění bezpečného prostředí pro Vaše děti ve škole.

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

metodika na odebírání testu:  https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=10s

Věříme, že se nám spolu s Vámi podaří nástup dětí do školy zvládnout v klidu, bez zbytečných stresů a děti se se budou do školy těšit, tak jako naši učitelé na své žáky.