Aktuality

Bře 18

VYHLÁŠENÍ ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

PŘIJETÍ ŽÁDOSTÍ:  OD 1. DUBNA DO 30. DUBNA 2021

Vážení rodiče, milé děti, 

vzhledem k současné epidemické situaci a dle pokynů MŠMT bude letošní zápis do 1. ročníku probíhat formálním způsobem předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.  V přílohách najdete podrobné pokyny včetně formulářů. V případě potřeby nás kontaktujte a tiskopisy Vám předáme přímo ve škole.  

Informace-k-zápisu-do-1.-třídy 

Žádost-o-přijetí-k-základnímu-vzdělávání

 Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky