Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Bře 15

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do mateřské školy

od školního roku 2021/2022

 

se uskuteční

 od 2. května do 16. května 2021

pouze distančně předáním dokumentace (do datové schránky školy, e-mailem s uznaným elektronickým podpisem, poštou) nezbytné k přijetí dítěte.

Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Vážení rodiče, je nezbytně nutné, abyste dodali žádost o přijetí a kopii rodného listu dítěte.

Žádost o přijetí si můžete stáhnout z našich webových stránek: www.zsnezdenice.cz nebo vyzvednout vytištěné žádosti o přijetí před budovou školy, kde budou přichystány u hlavních dveří.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole, na vchodových dveří od budovy a na webových stránkách (www.zsnezdenice.cz).

Děti budou uvedeny pod registračními čísly, registrační číslo Vašeho dítěte Vám zašleme e-mailem, po obdržení všech potřebných dokumentů k zápisu do MŠ.

V případě nejasností pište na e-mail: zapisms@seznam.cz

 Milí budoucí školkáčci, těšíme se na vás.                                                                                                                                                                                                         

Dokumenty ke stažení:

Pozvánka k zápisu do MŠ 2021-2022

Žádost o přijetí 2021-2022

Jak připravit své dítě do MŠ