Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Úno 28

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

o dětí v mateřské škole

o dětí v přípravné třídě

o žáků 1. a 2. ročníků základní školy

o žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo

2. ročníků základní školy

o dětí v přípravném stupni základní školy speciální

o žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

o žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá

o ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických

případech v provozu

 

 Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

U dětí v mateřské škole, pro které je vzdělávání povinné (předškoláci) bude distanční vzdělávání zahájeno  během příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských  zařízeních viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021  (příloha č. 1)

 

Ošetřovné: : https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Příloha č. 1 – Usnesení vlády – 26. 2. 2021

Určené MŠ viz Příloha č. 2

příloha č. 2 – Určené mateřské školy

příloha č. 3 – Určené základní školy