Aktuality

Úno 16

Tematická výuka – fašank

Tematická výuka nabízí žákům poznávání v širších souvislostech. Stává se tak pro ně srozumitelnější, příjemnější a efektivnější než tradiční způsoby výuky. Chceme u dětí rozvíjet zájem o naše tradice. Téma FAŠANKU jsme v rámci tříd zpracovali různými způsoby prezenčně i distančně, nadšení pro věc nechybělo. Děkujeme všem, kdo se na krásném dnu podíleli!