Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Led 08

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Usnesením Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12 bylo hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy nařízeno určit školu nebo školské zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných profesí:

– zaměstnanci bezpečnostních sborů, – zaměstnanci obecní policie, – zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, – zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, – zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, – sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, – sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, – zaměstnanci Úřadu práce České republiky, – zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, – zaměstnanci Finanční správy České republiky, – příslušníky ozbrojených sil, – zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, – pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, – pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, – zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, – zaměstnanci zařízení školního stravování, – zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.