Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Kvě 18

Informace k obnovení provozu ZŠ v Nezdenicích

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU ZŠ V NEZDENICÍCH

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 30. 4. 2020

Provoz základní školy školy

  • Základní škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 7. 40 do 12. 30 hodin od pondělí 25. května 2020.

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

  • Do rizikové skupiny patří žák, který
  • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v příloze č. 1.
  • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
  • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v základní  škole s tímto vědomím.
  •  Při prvním vstupu do školy předkládá  žák  prohlášení, které je možné stáhnout z webových stránek školy, nebo si ho vyzvednout z obalu vyvěšeném na dveřích školy. Zákonný zástupce v prohlášení čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se
  • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – viz. vyvěšené informace na dveřích školy a webových stránkách MŠ
  • a že se u jeho dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Po jakékoliv další absenci žáka zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

            Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup žáku do základní školy umožněn!

 

Další informace najdete v příloze č. 1 (Ochrana zdraví a provoz základní školy v období do konce školního roku 2019/2020) a v příloze  č. 2 (čestné prohlášení).

PROSÍME RODIČE O DŮKLADNÉ PROSTUDOVÁNÍ TĚCHTO INFORMACÍ!

příloha č. 1soubor pokynů – ZŠ Nezdenice

příloha č. 2 – čestné prohlášení