Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Led 22

Recyklohraní – Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Bez elektrospotřebičů si už v dnešní době dokážeme život jen těžko představit. Spotřebiče jsou každým dnem modernější, jejich cena stále klesá – jsou dostupné pro každého. To vše s sebou přináší i vážný problém: co s nimi, když doslouží? Každý rok vyprodukují obyvatelé Evropské unie 8 mil. tun elektroodpadu. Jeho objem roste tempem 3 až 5 % ročně, tedy skoro třikrát rychleji než celkový objem odpadu. Z použitých elektrospotřebičů se získávají železné, neželezné a drahé kovy, sklo, plasty a další suroviny. Čím více elektrozařízení se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových.  Odevzdáním použitých elektrospotřebičů na správné místo k recyklaci chráníme životní prostředí. Vysloužilé elektrospotřebiče můžeme odevzdat ve sběrném dvoře v Nezdenicích. Lze též využít možnosti vrácení v prodejnách v rámci nákupu nových elektrospotřebičů. Drobný elektroodpad můžeme vhodit do sběrných kontejnerů červené barvy – nejbližší je v Šumicích u hřbitova.

https://www.cervenekontejnery.cz/vyhledavani-na-mape/

Úkoly k vyplňování badatelských listů zněly:

– Změříte vzdálenost k nejbližšímu kontejneru na elektrospotřebiče – od školy to máme 450 metrů, ušli jsme za 11 minut.

– Zapojíte matematiku při měření rozměrů kontejneru ve sběrném dvoře.

– Připomeňte si, co patří a nepatří do červeného kontejneru.

– Diskutujte o třídění a recyklaci elektrospotřebičů, baterií.

Ovšem nejvíc zábavy bylo při pohybové hře na třídění odpadů do malých barevných popelnic Pony Express a pantomimě na téma odpady 🙂