Aktuality

Říj 03

Tablety hrou

Nejprve se děti seznámily se zásadami práce u tabletu, bezpečností, hygienou, ochranou zdraví. Dále poznaly části tabletu i připojení tabletů a jeho využití. Trénují ovládání myší a nastavení tabletu tak, aby jim co nejvíce vyhovoval. Seznámili jsme se s výukovými programy a spuštěním jednotlivých programů. Hravou formou si děti procvičují základní počty, rozeznávají tvary a barvy, abecedu, zvířata i rostliny. Vzdělávací hry procvičují paměť dětí, rozvíjí slovní zásobu i logické myšlení, rozvíjí kreativitu a tvořivost, zvyšují motivaci a podporují zábavnou formou učení.