Aktuality

Čer 25

Loučíme se s páťáky, pasujeme předškoláky – přijďte ve čtvrtek!

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 27. 6. 2019 v 15. 30 hodin se uskuteční  slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku naší školy a pasování předškoláků.

Program:  15.30 hod – Oficiální zahájení  proslovem  p. ředitelky

–  pasování předškoláků na školáky

- slavnostní zahájení Netradičních Olympijských her

-  plnění disciplín NOH (rodiče s dítětem)

-  prohlídka výstavy prací žáků ZŠ

- opékání špekáčků, volná zábava

Doporučujeme, aby dítě mělo s sebou láhev, do které si v případě potřeby doplní pití. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v hale. Na Vaši účast se těší žáci 5. ročníku a kolektiv ZŠ a MŠ Nezdenice.