Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Čvn 25

Loučíme se s páťáky, pasujeme předškoláky – přijďte ve čtvrtek!

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 27. 6. 2019 v 15. 30 hodin se uskuteční  slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku naší školy a pasování předškoláků.

Program:  15.30 hod – Oficiální zahájení  proslovem  p. ředitelky

–  pasování předškoláků na školáky

– slavnostní zahájení Netradičních Olympijských her

–  plnění disciplín NOH (rodiče s dítětem)

–  prohlídka výstavy prací žáků ZŠ

– opékání špekáčků, volná zábava

Doporučujeme, aby dítě mělo s sebou láhev, do které si v případě potřeby doplní pití. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v hale. Na Vaši účast se těší žáci 5. ročníku a kolektiv ZŠ a MŠ Nezdenice.