Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Čvn 24

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Stává se tradicí, že na konci školního roku jsou žáci prvního ročníku pasováni na čtenáře. I letos se děti těšily na setkání s paní Pflegrovou, která vede místní knihovnu a o knihy se s láskou stará. Děti čtením pohádky Popelka dokázaly, že si zaslouží hrdý titul „ČTENÁŘ“. Následovalo pasování paní knihovnicí, která se na tuto akci pečlivě připravila krásným převlekem. Pak prvňáčci přednesli básně, zazpívali písničky a rozluštili hádanky. S paní knihovnicí i knihovnou se všichni sborově rozloučili slovy ze slabikáře:

Po prázdninách vrátíme se rádi,

to už budem druháci,

co umí vzít za práci!

PaedDr. Ludmila Bařinková, třídní učitelka 1. třídy