Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Bře 07

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

od školního roku  2019/2020 se uskuteční

 

ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13.30 

v budově základní a mateřské školy.

K zápisu je nutno přihlásit dítě narozené v období

od 1. 9. 2012  –  do 31. 8. 2013.

 

Vážení rodiče,

přineste, prosím, k zápisu rodný list dítěte a Váš průkaz totožnosti.

Zápisní list a žádost o přijetí si můžete stáhnout z našich webových stránek: www.zsnezdenice.cz  a přinést vyplněné k zápisu nebo je obdržíte na místě.

Pokud budete žádat odklad školní docházky, i v tomto případě je nutné vaše dítě do školy přihlásit nyníMůžete přijít bez dítěte, je ale nutné vyplnit žádost o odklad a dodat vyjádření odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení do 30. 4. 2019. Na jejich základě Vám bude vydáno rozhodnutí o odkladu.

Milí budoucí prvňáčci, těšíme se na vás.

Mgr. Eva Jandásková

ředitelka školy

Zápisní-list-do-1.r.-ZŠ

 Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky

 Žádost-o-přijetí-k-základnímu-vzdělávání

 Desatero-pro-rodiče

Rady-pro-rodiče-prvňáčků